Będzie reorganizacja spółek komunalnych

Scalenie dwóch gogolińskich spółek komunalnych było przedmiotem dzisiejszych (31.03) obrad Rady Miejskiej w Gogolinie. Kwestia ta wymagała pilnego uregulowania, stąd decyzja o zwołaniu posiedzenia rady – z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa – pomimo aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Reorganizacja spółek komunalnych: Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Gogolin” oraz Gogolińskich Usług Komunalnych podyktowana jest w głównej mierze zmianą  uwarunkowań na rynku gospodarki odpadami oraz ograniczeniem zakresu działalności tych dwóch podmiotów. W związku z decyzją marszałka województwa opolskiego o wygaszeniu wysypiska odpadów na terenie gminy Gogolin oraz z zaprzestaniem świadczenia usług polegających na odbiorze i gospodarowaniu odpadami komunalnymi przez KPW, utrzymanie dwóch odrębnych podmiotów, mających postać spółek kapitałowych okazało się bezzasadne i nieekonomiczne. Tym samym, samorząd gminy Gogolin za zgodą Rady Miejskiej w Gogolinie podejmie działania zmierzające do połączenia obu spółek miejskich w jeden podmiot – Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. Reorganizacja w spółkach będzie wymagała intensyfikacji podejmowanych działań zarówno w zakresie funkcjonowania jednostki, jak i ujednolicenia systemu zarządzania zasobami ludzkimi, dlatego burmistrz Gogolina Joachim Wojtala podjął również decyzję o powołaniu drugiego członka zarządu spółki, który swoją wiedzą i doświadczeniem wesprze kierownictwo spółki KPW. Wniosek ten poparła i zatwierdziła już rada nadzorcza, a funkcję tę objął Adam Gacka – zatrudniony dotychczas w Urzędzie Miejskim w Gogolinie na stanowisku głównego specjalisty ds. kontroli zarządczej i wewnętrznej.

Sesja RM 31.03.jpeg