Informacja dotycząca wysoce zjadliwej grypy ptaków

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H6 na terenie Polski - obecnie najbliższe ognisko choroby występuje w Kędzierzynie Koźlu - osoby hodujące ptaki są zobowiązane przestrzegać zapisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (rozporządzenie w załączeniu).

Zgodnie z rozporządzeniem, w razie stwierdzenia przypadku choroby ptaków, właściciel jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Powiatową Inspekcję Weterynaryjną albo najbliższego weterynarza lub Urząd Miejski w Gogolinie. W godzinach pozasłużbowych taką informację można przekazać na telefon alarmowy 112.

Dane teleadresowe instytucji, do których można zgłaszać zawiadomienie:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krapkowicach – tel.77 466 15 15;

Urząd Miejski w Gogolinie – sekretariat tel. 77 407 68 00;

Urząd Miejski w Gogolinie – Gminne Centrum Reagowania – tel. 77 407 68 02, 77 407 68 23;

Straż Miejska w Gogolinie – tel. 77 466 67 50;

Telefon alarmowy – 112.

PDFRozporządzenie dot. grypy ptaków.pdf

ULOTKA-HPAI.jpeg