UWAGA

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

PDF02-Informacja GIS dla osób powracajcych z Płn. Włoch_24.02.2020-1.pdf