Komunikat

o stwierdzeniu ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniodobowej w roku 2020 w strefach województwa opolskiego.

PDFKomunikat.pdf