Burmistrz Gogolina informuje

W nawiązaniu do artykułu „To koniec liceum?” (TK, nr 6, 11.02.2020) i znajdującej się w nim wypowiedzi Starosty Krapkowickiego Macieja Sonika: „Jeżeli gmina Gogolin jest w tak trudnej sytuacji finansowej, to jesteśmy gotowi rozmawiać o przejęciu innych zadań, w których mamy dużo większe doświadczenie i możliwości niż gmina – na przykład gminnego ośrodka zdrowia, który teraz konkuruje z niektórymi usługami z naszym KZC przypuszczalnie z dużą dotacją z budżetu gminy”, Burmistrz Gogolina informuje, że „przypuszczenia” Pana Starosty są błędne, gdyż gmina Gogolin nie ma potrzeby ani możliwości finansowania gogolińskiego ośrodka zdrowia, którego przychody w roku bieżącym zaplanowano na kwotę 2 385 900 zł. Nasz ośrodek zdrowia zamyka rok z wynikiem dodatnim, nie przynosi strat, a co więcej – przekracza zakontraktowane ilości przyjęć pacjentów. Bieżący plan finansowy, który został już zatwierdzony przez Radę Społeczną, w pełni pokrywa koszty funkcjonowania ośrodka zdrowia (w tym wynagrodzenia i ubezpieczenia, koszty rodzajowe i operacyjne oraz amortyzację).

Co więcej, sugestia, jakoby gmina miała mniejsze doświadczenie i możliwości w prowadzeniu ośrodka zdrowia, jest krzywdząca, zważywszy na poziom usług medycznych i rosnącą z roku na rok liczbę pacjentów. Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie zarządzany jest przez doświadczonego dyrektora, ma też cały sztab świetnych specjalistów, którzy świadczą usługi zarówno w ramach NFZ, jak i komercyjnie. Potwierdzają to statystki – w 2018 r. odbyło się 39 975 wizyt, natomiast rok 2019 to 48 531 wizyt. Naszym zamysłem nie jest i nigdy nie było konkurowanie z Krapkowickim Centrum Zdrowia, a jedynie skrócenie mieszkańcom drogi do lekarzy specjalistów.

Należy również podkreślić, że to nie gmina Gogolin jest w trudnej sytuacji finansowej, a system oświaty. Poszukiwanie rozwiązań (czyli nasz apel wystosowany do Prezesa Rady Ministrów RP i członków rządu, sejmu i senatu, o pilne podjęcie działań, celem zagwarantowania jednostkom samorządu terytorialnego 100% środków na wynagrodzenia dla nauczycieli, czy też rozważanie możliwości odstąpienia od porozumienia w sprawie prowadzenia liceum) to jedynie przejaw mądrego i odpowiedzialnego zarządzania budżetem gminy i pieniędzmi naszych mieszkańców, mający na względzie funkcjonowanie szkolnictwa ponadpodstawowego w całym powiecie.