Trudna decyzja samorządu ws. gogolińskiego liceum

Kiedy przed laty, ówczesne władze Powiatu Krapkowickiego, w związku z niżem demograficznym szukały nowego rozwiązania dla nierentownego gogolińskiego liceum, samorząd gminy Gogolin podjął się niełatwego wyzwania: przejęcia i prowadzenia tej placówki. Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala postanowił wówczas połączyć siły prowadzonego przez gminę gimnazjum z „powiatowym” liceum i utworzyć na ich bazie Zespół Szkół. Po 11 latach od podpisania porozumienia z Powiatem Krapkowickim, Gmina Gogolin zadecydowała o jego wypowiedzeniu.

Nie była to decyzja łatwa, jednak konieczna, by skupić się na zadaniach własnych gminy. Samorząd chcąc wypełniać swoje obowiązki, musi skupić się na prowadzeniu żłobków, przedszkoli oraz szkół na poziomie podstawowym. Mimo bardzo ciekawej i szerokiej oferty, dobrze wyposażonej bazy oświatowej i sportowej, a także współpracy z opolskimi uczelniami, gogolińskie liceum nie jest w stanie rywalizować z większymi placówkami w powiecie, czy tym bardziej w województwie, co powoduje, że chętnych do nauki w Gogolinie ubywa. Dobrze skomunikowana gmina umożliwia bowiem młodym ludziom kształcenie się w większych miastach i otwiera nowe możliwości rozwoju.

Przysłowiowym „gwoździem do trumny” okazała się likwidacja gimnazjum, rosnące wydatki na funkcjonowanie oświaty i konieczność dopłacania do placówki w ramach środków własnych gminy. W 2020 r. zaplanowana subwencja dla liceum wynosi 1 300 000 zł, a plan finansowy –  2 770 000 zł.  Do tego stale zwiększające się potrzeby oświatowe, m.in. rozbudowa szkoły w Malni i tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i żłobków, spowodowały, iż samorząd gminy podjął ostateczną decyzję o wystosowaniu pisma do Starosty Krapkowickiego i wypowiedzenia porozumienia. Liceum Ogólnokształcące pod skrzydłami Gminy Gogolin będzie działać do 31 sierpnia br., potem o jego przyszłości zadecyduje samorząd Powiatu Krapkowickiego.

202002041054_0001.jpeg

202002041055_0001.jpeg