Informacja dot. koronawirusa

W związku z napływającymi informacjami o szybkim rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa w Chinach, a także stwierdzeniu pojedynczych przypadków tej choroby w Europie, należy monitorować sytuację i zachować czujność. Wprawdzie, jak wypowiadają się specjaliści, ryzyko wystąpienia epidemii w naszym kraju jest niewielkie, jednakże pojedyncze przypadki tej choroby mogą do nas dotrzeć.

W dniu 29 stycznia Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego spotkał się w Urzędzie Miejskim w Gogolinie z mgr. inż. Dorotą Barełkowską - Kierownikiem Oddziału Epidemiologii PSSE w Krapkowicach, w celu oceny zagrożenia i przygotowania się do podjęcia ewentualnych czynności zapobiegawczych.

Również w tym dniu, w czasie posiedzenie Rady Miejskiej w Gogolinie, naczelnik Gminnego Centrum Reagowania poinformował radnych o występującym zagrożeniu i podejmowanych działaniach informacyjnych. 

Aby ograniczyć ryzyko zakażenia należy bezwzględnie wzmocnić higienę rąk poprzez częste i długie ich mycie wodą z mydłem, ewentualnie stosując środki alkoholowe do ich dezynfekcji. Nie należy dotykać nieumytymi rękami oczu, nosa i ust. Warto unikać, podobnie jak w przypadku grypy, dużych skupisk ludzi, a także kontaktu z chorymi podejrzeniem lub zakażeniem wirusem korona. Należy stosować jednorazowe chusteczki, gdy kichamy i kaszlemy. Myć powierzchnie i przedmioty często dotykane.

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać na stronie PSSE w Krapkowicach pod adresem https://pssekrapkowice.pis.gov.pl/?dep=546

 

Obraz1.jpeg

 

ręce-768x768.jpeg