Mieszkańcu - złóż nową deklarację

 

W związku z nowymi przepisami wprowadzonymi zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 18 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) informujemy wszystkich mieszkańców gminy Gogolin o konieczności złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 01.01.2020 r.

W związku z tym, do wszystkich lokali mieszkalnych rozesłane zostały nowe druki deklaracji, które należy wypełnić i dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Gogolinie w terminie najpóźniej do 10 lutego 2020 r.  Deklaracje można złożyć: osobiście w Urzędzie Miejskim w Gogolinie: I piętro pok. 22 lub II piętro pok. 31; za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP – z podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP). Uwaga! Ważne jest, by do urzędu trafiła deklaracja z oryginalnym podpisem – nie będą przyjmowane druki zeskanowane i przesłane za pomocą poczty elektronicznej! Wszelkich informacji udzielają: Maria Fox (tel. 77 40 76 850) oraz Anna Piosek (tel. 77 40 76 840).

 

Aby ułatwić złożenie deklaracji mieszkańcom wsi i dzielnic, wprowadzono dyżury pracowników Urzędu Miejskiego:

Miejscowość

Data

Godziny

Miejsce

 

Chorula

22.01.2020 r. 

13.00-18.00

Świetlica Młodzieżowa z siedzibą w Centrum Aktywizacji Wiejskiej ul. Opolska 66

Dąbrówka Zakrzów

08.01.2020 r.

13.00-18.00 

Świetlica Młodzieżowa z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej przy ul. Mickiewicza 3

Górażdże

15.01.2020 r.

13.00-18.00

Świetlica Młodzieżowa w Górażdżach przy ul. Wiejskiej 4

Kamień Śląski

14.01.2020 r

13.00-18.00

Świetlica Młodzieżowa z siedzibą w budynku plebanii przy Pl. Myśliwca 30

Kamionek

13.01.2020 r.

14.00-18.00

Świetlica Młodzieżowa przy ul. Ogrodowej 3

Malnia

16.01.2020 r.

13.00-18.00

Świetlicy Młodzieżowej z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej w Malni przy ul. Podgórnej 3

Obrowiec

27.01.2020 r.

13.00-18.00

Remiza przy ul. Łąkowej 1

Odrowąż

21.01.2020 r.

13.00-18.00

Świetlica Młodzieżowa z siedzibą w Centrum Aktywizacji Wiejskiej przy ul. Wiejskiej 58

Strzebniów

20.01.2020 r.

14.00-18.00

Świetlica Młodzieżowa przy ul. Plebiscytowej 1

Karłubiec

23.01.2020 r.

13.00-18.00

Hala Sportowa im. Bernarda i Zygfryda Blautów przy ul. Krapkowickiej 141