XIX Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie w skrócie

  • Pomoc dla mieszkańców Bierawy. 10 tysięcy złotych dotacji udzielili radni na wniosek Burmistrza Gogolina Gminie Bierawa. Pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc mieszkańcom poszkodowanym w wyniku pożaru wielorodzinnego przy ul. Kościelnej w Bierawie.
  • Niemal milion na wiadukt. Kwotę 993 300 złotych przekazano samorządowi Województwa Opolskiego w formie dotacji z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji techniczno – projektowej bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego drogi wojewódzkiej nr 409 z linią kolejową nr 136 w Gogolinie (środki przeniesione z 2019 r. w związku z planowanym wykonaniem dokumentacji w II kwartale 2020).
  • Plany pracy rady i komisji zatwierdzone. Według wstępnego planu radni spotkają się w 2020 r. na 9 sesjach. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Gogolinie w 2020 r. przeprowadzi natomiast dwie kontrole gminnych jednostek organizacyjnych gminy – we wrześniu – Gminnego Ośrodka Kultury, a w październiku Gminnego Ośrodka Zdrowia.
  • Będzie kanalizacja w Obrowcu, Zakrzowie i Dąbrówce. Radni uchwalili Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych, w którym znalazły się długo wyczekiwane przez mieszkańców inwestycje budowy kanalizacji sanitarnej w tych trzech sołectwach. Realizację zadań zaplanowano na lata 2020 – 2024.
  • Nowe ceny z przejazdy gminnym transportem zbiorowym. Gmina Gogolin we współpracy z Powiatem Strzeleckim, Związkiem Gmin „Jedź z nami” i spółką PKS S.A. w Strzelcach Opolskich będzie w nowym roku realizowała przejazdy transportem publicznym. 
  • Nagrody sportowe dla najlepszych. Sportowcy i trenerzy odnoszący znacząc sukcesy będą mogli ubiegać się o nagrodę pieniężną, przyznawaną przez Burmistrza Gogolina. Kwoty nagród będą uzależnione o osiągniętego wyniku i przyznawane na wniosek klubu sportowego, polskiego lub okręgowego związku sportowego, zawodnika lub trenera. Wnioski opiniować będzie Gminna Rada Sportu.