Deklaracje podatkowe na 2021 rok

 

Aktualne informacje i deklaracje podatkowe obowiązujące od dnia 1.01.2021r.

 

Osoby prawne:

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości(PDF)

XLSDN-1-obowiązujące od 1.07.2019r-1.xls


ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu(PDF)

XLSZDN-1-obowiązujące od 1.07.2019r-3.xls


ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania(PDF)

XLSZDN-2-obowiązujące od 1.07.2019r.xls
 

 

DR-1 Deklaracja na podatek rolny(PDF)

XLSDR-1-obowiązujące od 1.07.2019r.xls


ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu(PDF)

XLSZDR-1-obowiązujące od 1.07.2019r.xls


ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania(PDF

XLSZDR-2-obowiązujące od 1.07.2019r.xls
 

 

DL-1 Deklaracja na podatek leśny(PDF)

XLSDL-1-obowiązujące od 1.07.2019r.xls


ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu(PDF)

XLSZDL-1-obowiązujące od 1.07.2019r.xls


ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania(PDF)

XLSZDL-2-obowiązujące od 1.07.2019r.xls
 

Osoby fizyczne: