Nowe stawki podatku od środków transportowych

Znamy już wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok. Górne granice stawek kwotowych podatku zostały podwyższone względem tych ogłoszonych na rok 2019 o 1,8 %, czyli o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r.

Wysokość stawek podatku od środków transportowych od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz jego wpływu na środowisko będzie wynosiła w 2019 r.:

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku (zł)

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

624

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

1044

Powyżej 9 i poniżej 12

1248

 

Wysokość stawek podatku od środków transportowych od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wyniesie:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

 

576

1 296

Trzy osie

12

19

264

528

19

 

1 056

1 632

Cztery osie i więcej

12

29

1 080

1 716

29

 

1 716

2 532

 

Wysokość stawek podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, jego wpływu na środowisko wyniesie:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

od 3,5  i poniżej  12

1 464

Wysokość stawek podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wyniesie:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

25

300

504

25

31

588

960

31

 

1 476

2 004

Trzy osie i więcej

12

36 włącznie

1 296

1 788

powyżej 36

40

1 296

1 788

40

 

1 788

2 628

 

Wysokość stawek podatku od środków transportowych od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wyniesie:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

od  7 i poniżej 12 ton

732

Wysokość stawek podatku od środków transportowych od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wyniesie:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa /przyczepa+ pojazd silnikowy  (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

 

336

588

Dwie osie

12

38

888

1 344

38

 

1 188

1 764

Trzy osie i więcej

12

36 włącznie

696

984

powyżej 36

 

984

1 320

Wysokość stawek podatku od środków transportowych od autobusu w zależności od ilości miejsc do siedzenia oraz jego wpływu na środowisko wyniesie:

Ilość miejsc do siedzenia

Stawka podatku (w złotych)

mniejszej niż 22 miejsca

1 152

równej lub wyższej niż 22 miejsca

1 764