Nowe zasady przyznawania dotacji

Dofinansowania na zmianę systemu ogrzewania na ekologiczne cieszą się w gminie Gogolin sporą popularnością. Od roku 2012 udzielono ponad 220 dotacji na łączną kwotę pół miliona złotych. Dotychczas mieszkańcy mogli ubiegać się o dwie stałe kwoty dofinansowań, jednak samorząd postanowił uzależnić wysokości dotacji od emisyjności nowego źródła ciepła.

Jak było?

Do tej pory, dotacje były udzielane w wysokości 2000 zł za zakup kotła c.o. gazowego, elektrycznego, olejowego, opalanego ekogroszkiem lub pelletem oraz w kwocie 3000 zł za zakup paneli fotowoltaicznych lub pompy ciepła.

Jak będzie?

Od nowego roku, mieszkańcy otrzymają dotację zgodnie z poniższą tabelą. Im niższa emisja pyłu, tym większe dofinansowanie. Maksymalna kwota dofinansowania to 4 000 złotych (czyli o tysiąc złotych więcej niż w roku bieżącym) za zakup pomy ciepła lub kotłów elektrycznych. Wzrośnie również kwota dotacji udzielana za zakup kotłów gazowych i olejowych – z 2 000 złotych do 3 000 zł. Bez zmian pozostaje dotacja na zakup kotła na pellet – 2 tysiące złotych. O tysiąc złotych mniej otrzymają jednak osoby, które zdecydują się na kotły zasilane ekogroszkiem.

Nowe zasady przyznawania dotacji.png

Dlaczego?

Wprawdzie wszystkie źródła ogrzewania, na które można otrzymać dotację, w mniejszym lub większym stopniu ograniczają niską emisję i przyczyniają się do ochrony powietrza, jednak nie można ich stawiać na równi, jeśli chodzi o osiągany efekt ekologiczny. Wymiana starego „kopciucha” na kocioł zasilany ekogroszkiem lub pelletem ograniczy wprawdzie emisję pyłów, ale w ostatecznym rozrachunku efekt ekologiczny będzie znikomy. Nie bez znaczenia jest też fakt, że w tym samym kotle będzie również nadal można spalać paliwo złej jakości. Natomiast już wymiana starego pieca na kocioł gazowy ograniczy emisję szkodliwych substancji o kilkaset razy, a zakup pompy ciepła wyeliminuje ją do zera.