Śniadanie z biznesem

O biznesie przy śniadaniu rozmawiali samorządowcy z lokalnymi przedsiębiorcami. Kolejne „Śniadanie biznesowe” (14.11) dotyczyło rozwoju ekologicznego, działań z zakresu ochrony środowiska oraz planowania przestrzennego.

Wiceburmistrz Krzysztof Reinert przedstawił ostatnie działania gminy Gogolin na rzecz rozwoju ekologicznego zrównoważonego transportu publicznego: m.in. w zakresie tworzenia nowych połączeń autobusowych, a także plany dotyczące wdrożenia na terenie gminy transportu zasilanego energią elektryczną. Poczyniono już pierwsze kroki w tym zakresie – w Kamieniu Śląskim zainstalowano stację ładowania pojazdów elektrycznych, a w przyszłym roku samorząd zamierza zakupić rowery elektryczne, z których będą mogli korzystać turyści i mieszkańcy. Sporą część spotkania poświęcono tematyce dofinansowań w zakresie ekologicznych źródeł ciepła oraz zadań związanych z fotowoltaiką dla osób indywidualnych i przedsiębiorców. Gmina Gogolin w bieżącym roku podpisała bowiem porozumienie zmierzające do utworzenia „Klastra Energii”, który ma na celu tworzyć warunki dla wykorzystania lokalnych zasobów i potencjału energii, także tej ze źródeł odnawialnych. Przedsiębiorcom obecnym na spotkaniu została zaprezentowana najnowsza inwestycja Instytutu Naukowo – Badawczego w Kamieniu Śląskim, który w ostatnim czasie uruchomił farmę fotowoltaiczną o łącznej mocy 500 kW wraz z  pierwszym w Polsce magazynem energii w technologii litowo – jonowej o pojemności 670 kWh.  Natomiast inspektor Referatu Ochrony Środowiska UM w Gogolinie Anna Piosek zapoznała przedstawicieli lokalnego biznesu z możliwościami pozyskania dotacji, w ramach gminnych oraz rządowych programów, takich jak: „Mój prąd”, „Energia plus”, „Agroenergia”.

 

 

Tematykę realizacji bieżących inwestycji i zadań podjął natomiast Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, który odniósł się m.in. do trwających prac na linii kolejowej E30, remontów gminnych dróg, a także pomysłu jeszcze lepszej i ścisłej współpracy samorządu z lokalnym biznesem. O kulinarną stronę spotkania zadbała Restauracja Zimmermann, a oprawę muzyczną przygotował utalentowany mieszkaniec Gogolina Marek Kubilas.