Informacja dotycząca wiaduktu w Gogolinie

Wiadukt w Gogolinie – to inwestycja, na którą z niecierpliwością oczekują nie tylko mieszkańcy i kierowcy, ale także samorząd gminy Gogolin, który przez wiele lat zabiegał o realizację tego zadania. Nic więc dziwnego, że temat ten wzbudza wiele emocji i prowokuje do zadawania pytań.

O powodach przesunięcia terminu wykonania dokumentacji projektowej poinformował wiceburmistrz Krzysztof Reinert podczas październikowego posiedzenia Rady Miejskiej w Gogolinie. Wynika on z nowych parametrów wiaduktu, które zostały określone przez spółkę PKP PLK właśnie w październiku, a które mają znaczący wpływ na ostateczny koszt całego zadania. Pragniemy jednak zapewnić, iż te nieoczekiwane zmiany nie zagrażają tej inwestycji, która zostanie zrealizowania bez względu na ostateczny wynik ustaleń, a mają jedynie wpływ na wydłużenie procesu projektowania.

W związku z powyższym informujemy, iż prace projektowe potrwają co najmniej do I kwartału 2020, a co za tym idzie, środki finansowe przeznaczone na ten cel w bieżącym roku nie zostaną wydatkowane. Kwota zabezpieczona w budżecie gminy Gogolin na wykonanie projektu, czyli 993 225 zł została wykorzystana już na inne ważne zadania drogowe i zostanie wprowadzona ponownie do budżetu w przyszłym roku, celem przekazania jej jako dotacji celowej właścicielowi drogi, czyli Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Opolu.

Nic nie zmieniło się natomiast w kwestii lokalizacji wiaduktu, która została uchwalona oraz wytyczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta (uchwała LII/428/2018 z 2 lipca 2018 r.). Dlatego na tym etapie nie ma potrzeby, by konsultować z mieszkańcami zakresu tego zadania. Pragniemy również przypomnieć, iż budowa wiaduktu i modernizacja linii kolejowej E30 to dwie odrębne i realizowane niezależnie od siebie inwestycje. Inwestorem modernizacji, której zakres negocjował też samorząd gminy Gogolin jest spółka PKP PLK SA., natomiast partnerami zadania polegającego na budowie skrzyżowania dwupoziomowego są Województwo Opolskie, Gmina Gogolin oraz PKP PLK SA.

wiadukt gogolin.jpeg

 

wiadukt 2.png