Sprawdzali gotowość do działania

W dniach 14-15 października komisja powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Krapkowicach, w ramach przeglądu operacyjno-technicznego przeprowadziła ocenę stanu przygotowania jednostek OSP z terenu gminy Gogolin do prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych.

Zakres przeglądu obejmował m.in. alarmowanie w strażnicy, wyszkolenie strażaków, sprawność samochodów pożarniczych, wyposażenie techniczne i dokumentację operacyjną. Na podkreślenie zasługuje bardzo duże zaangażowanie strażaków we wszystkich gminnych jednostkach OSP w celu odpowiedniego przygotowania sprzętu, dokumentacji i budynków remiz do przeglądu.