Ile kosztowała reforma oświaty....

Reformę oświaty i zmianę przepisów prawa oświatowego mocno odczuł budżet samorządu gminy Gogolin. Szacuje się, że w stosunku do roku 2017, w roku bieżącym wydatki na oświatę wzrosną o 2 miliony 800 tysięcy złotych.

Nie da się ukryć, że oświata to od lat „najdroższa” pozycja na liście wydatków niemal każdej gminy. Za organizację przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych, średnich i zawodowych odpowiadają samorządy, które na ten cel otrzymują wsparcie z budżetu państwa (subwencję oświatową oraz dotacje). Jednakże przyznawana subwencja nie pokrywa faktycznych kosztów funkcjonowania oświaty, tym samym brakującą kwotę ze środków własnych pokrywa samorząd. Temat ten podjął Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala przy okazji oceny stanu oświaty w roku szkolnym 2018/2019 podczas Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie 24 października.

Ile na oświatę?

W roku 2017 koszty funkcjonowania oświaty wyniosły 20 533 193 zł, a środki jakie przeznaczyła gmina Gogolin to 9 807 847 zł. Wydatki poniesione na oświatę w roku 2018 wyniosły 20 918 416, a wkład własny gminy to 9 580 081 zł. Natomiast według planu na rok 2019 r. oświata w bieżącym roku będzie kosztowała gminę aż 23 391 682 zł, z czego 11 533 175 zł to środki własne gminy. Oznacza to, że łączny koszt funkcjonowania oświaty w bieżącym roku będzie wyższy niż przed dwoma laty o 2 858 489 zł, a gmina przeznaczy na ten cel o 1 725 328 zł więcej niż w roku 2017.

Skąd taka różnica?

Na zwiększenie kosztów funkcjonowania oświaty w gminie Gogolin złożyło się kilka czynników. Przede wszystkim są to podwyżki dla nauczycieli, które obowiązują od 1 września br. Wprawdzie samorząd otrzymał subwencję na cztery ostatnie miesiące tego roku, jednak kwota 225 642 zł okazała się niewystarczająca i nie pokryła faktycznych kosztów wynagrodzeń. Brakujące 80 819 zł będzie musiał pokryć samorząd gminy Gogolin w ramach środków własnych. Kolejny powód to dodatki za wychowawstwo. Nowelizacja Karty Nauczyciela wprowadziła minimalną kwotę wynagrodzenia (300 zł) za pełnienie funkcji wychowawcy klasy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach. Nauczyciele przedszkoli zostali wprawdzie bez gwarantowanego dodatku, jednak samorząd gminy Gogolin jako organ prowadzący zdecydował się na jego wypłacanie również w tym przypadku. Tym samym, tylko do końca br. na dodatki za wychowawstwo w placówkach szkolnych, samorząd gminy Gogolin będzie musiał zapłacić o 51 149 zł więcej, a na dodatki dla nauczycieli wychowania przedszkolnego – 67 458 zł. Na niemal trzymilionową różnicę w wydatkach składają się także odprawy, wypłacane  nauczycielom zwalnianym lub odchodzących na emeryturę i świadczenia kompensacyjne. Nie bez znaczenia jest również ogólny wzrost kosztów utrzymania placówek oświatowych (media, koszty artykułów biurowych, środków czystości, itp.). Drożeją także usługi, stąd więcej kosztowały tegoroczne remonty i inwestycje prowadzone w placówkach.

Co w przyszłym roku?

Koszty funkcjonowania oświaty w gminie Gogolin w przyszłym roku będą jeszcze wyższe. Od 1 stycznia 2020 r. pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy zarobią co najmniej 2 600 zł i do tej kwoty nie będzie wliczany dodatek stażowy. Według prognozy, gmina Gogolin otrzyma subwencję w wysokości 10 139 799 zł, co daje wzrost w stosunku do roku bieżącego o jedyne 132 583 zł. A jak widać potrzeby i faktyczne koszty są znacznie większe…