Przedszkolaki z Trójki z nagrodą!

W Gogolinie wiedzą jak dbać o środowisko i bioróżnorodność nawet najmłodsi mieszkańcy! Dowód? Dzieci z Publicznego Przedszkola nr 3 im. Karlika i Karolinki w Gogolinie zdobyły II miejsce w konkursie ,,Zielony Powiat w Miniaturze”.

Samorząd gminy Gogolin oraz jednostki organizacyjne od wielu lat kładą nacisk na edukację w zakresie ochrony środowiska. – Wychowanie ekologiczne odgrywa ogromną rolę. Wierzymy, że efekty tych działań będą procentować w przyszłości – mówi wiceburmistrz Krzysztof Reinert. – Dlatego podejmujemy liczne inicjatywy skierowane do najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Komiksy dotyczące susła moręgowanego, ulotki o dzikich wysypiskach i segregacji odpadów, tworzenie podwyższanych grządek, akcje sprzątania świata, wspólne sadzenie drzew – to tylko niektóre z nich – dodaje wiceburmistrz. W ostatnim czasie samorząd gminy Gogolin pozyskał również dotację na utworzenie „Centrum Bioróżnorodności” w Gogolinie, a w ramach projektu „Murawy i trawy bogactwem bioróżnorodności” prowadzone będą kampanie informacyjne, dotyczące m.in. pożyteczności owadów, łąk kwietnych, czy też ochrony cennych przyrodniczo elementów gogolińskiego krajobrazu. Dlatego na udział w konkursie, który doskonale nawiązuje do aktualnych działań samorządu gminy Gogolin w zakresie edukacji ekologicznej, zdecydowało się Publiczne Przedszkole nr 3 w Gogolinie. Makieta, którą przygotowały przedszkolaki wraz z opiekunami i rodzicami przedstawiała walory przyrodnicze oraz sposoby ochrony środowiska w gminie Gogolin. Samo przygotowywanie makiety również miało wymiar edukacyjny – dzieci poznały zasady budowania miniaturowych modeli, podczas realizowanego w grupie starszej projektu urbanistycznego „Od osady do metropolii”. Poznały też komponenty środowiska w trakcie zajęć edukacyjnych w przedszkolu i w terenie. Ponadto wykonywały eksperymenty i doświadczenia ukazujące zagrożenia dla środowiska w trakcie zajęć „Klubu Szalonego Naukowca”.