Izba Tradycji w Kamieniu Śląskim już otwarta

Promocja projektu_UE.jpeg

 

Izba Tradycji w Kamieniu Śląskim –

wizytówką dorobku kulturowego na lokalnym szlaku turystycznym”

W trakcie tegorocznych Gminnych Dożynek, które odbyły się 8 września w Kamieniu Śląskim – nastąpiło oficjalne otwarcie nowo zmodernizowanego budynku Izby Tradycji. Delegacja samorządowa na czele z Burmistrzem Gogolina, a także starostowie dożynkowi, wzięli udział w uroczystościach, gdzie ksiądz proboszcz dokonał poświęcenia obiektu o bogatej historii, będącej atrakcyjną wizytówką miejscowości.

1.jpeg

2.jpeg

 

Kamień Śląski uznawany jest za „Szmaragd Opolszczyzny”, a 30 września br. dodatkowo otrzymał prestiżowy certyfikat markowego produktu turystycznego.

Odnowiona Izba Tradycji to również miejsce edukacyjno-integracyjne, o czym jako pierwsza mogła się przekonać młodzież szkolna. 15 października br. odbyło się 6 prelekcji dotyczących zachowania lokalnego dziedzictwa, podzielonych na 3 tematyczne obszary, w dwóch blokach dla dwóch grup odbiorców: 1 – rowerowa grupa szkolna z Gogolina, 2 – młodzież wsi Kamień Śląski.

 Tematyka spotkań dotyczyła:

  • ► Historii ziemi gogolińskiej i okolic;
  • ► Tradycje i obyczaje regionalne – piękna i bogata kultura pokoleń, które odeszły;
  • ► Życie codzienne – stare maszyny, narzędzia rolnicze oraz sprzęt gospodarstwa domowego.

3.jpeg

4.jpeg

 

Prelekcje prowadzone przez członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gogolińskiej odbyły się z wykorzystaniem zakupionego w ramach projektu nowoczesnego urządzenia - tablicy interaktywnej. Telewizor z odtwarzaczem multimedialnym pozwolił na prezentację ciekawych materiałów filmowych prezentujących rok obrzędowy na terenie naszej Gminy.

 

6.jpeg

Prelegenci w nowatorski i atrakcyjny sposób, szczególnie dla młodego pokolenia, przedstawili historię i sposób wykorzystania sprzętów prezentowanych w Izbie Tradycji.

Takim niestandardowym połączeniem – nowoczesne urządzenie w miejscu pełnym „staroci”, chcemy szczególnie mocno zachęcić do zwiększenia aktywności młodego pokolenia, które często w okresie młodzieńczym przyjmuje bierną postawę i w rezultacie jest zagrożona wyobcowaniem społecznym, a miejsce to stanowi idealne pomieszczenie dla pokazania dziedzictwa kulturowego, zaangażowania w podtrzymywanie lokalnej historii i troskę o ocalenie od zapomnienia.

                                         

Celem przedsięwzięcia jest wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru wiejskiego Krainy św. Anny, tworząc warunki i możliwości zachowania dziedzictwa kulturowego regionu poprzez modernizację Izby Tradycji w miejscowości Kamień Śląski.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: ok. 145 000,00 zł brutto

MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA: 63,63% z netto – ok. 75 000,00 zł