Młodzi - aktywni

Powstała Młodzieżowa Grupa Młodych Liderów działająca przy Zarządzie Gminnym TSKN w Gogolinie. Celem jest aktywizacja młodych ludzi na rzecz mniejszości niemieckiej

W Odrowążu odbyło się spotkanie (06.02.)  członków Gminnego Zarządu Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim w Gogolinie z młodzieżą zrzeszoną w ramach kół DFK. W spotkaniu uczestniczył  przewodniczący zarządu Krystian Komander oraz Jan Lenort, działacz i społecznik, który aktywnie udziela się na rzecz mniejszości niemieckiej. Jan Lenort przybliżył zebranym strukturę TSKN, zasady i ideę funkcjonowania organizacji oraz koncepcje działalności. Uczestniczący w spotkaniu licealiści, uczniowie techników oraz studenci z entuzjazmem przyjęli przedstawione propozycje. W wyniku jawnego głosowania została  powołana Młodzieżowa Grupa Młodych Liderów działająca przy Zarządzie Gminnym TSKN w Gogolinie. Celem działania Grupy jest wzrost zaangażowania młodego pokolenia w działalność kulturalną TSKN na terenie gminy, poznawanie i promowanie historii lokalnej oraz pielęgnowanie tradycji. Przewodniczącą Młodzieżowej Grupy Młodych Liderów została Weronika Szymik, która będzie jednocześnie pełnić funkcję opiekuna, koordynatora i doradcy młodzieży z ramienia Zarządu Gminnego TSKN. Młodzi liderzy zaplanowali kolejne spotkanie w marcu br. Zostaną wtedy wybrane priorytetowe zadania Grupy na 2013 r., a idee i pomysły zostaną przekute na konkretne inicjatywy.

DFK_net_1.jpeg DFK_net_2.jpeg