Informacja ws. nieruchomości przy ul. Podleśnej

W odpowiedzi na wypowiedź Czytelnika w artykule "Część odpadów zabrali, ale eternit został... I nie tylko", zamieszczonym w wydaniu „Tygodnika Krapkowickiego” z 8 października, uprzejmie informujemy, iż posesja o której mowa jest terenem prywatnym, a co za tym idzie – nie mają na nią wstępu osoby postronne. Nie do gminy Gogolin należy też nadzór i zabezpieczenie techniczne tego miejsca, a do właściciela posesji, a w przypadku, gdy uchyla się on od tego obowiązku – zadanie to leży w gestii nadzoru budowlanego. Odnosząc się natomiast do eternitu – nie ma takiej możliwości, by zagrażał on bezpieczeństwu mieszkańców okolicznych osiedli; może on jednak negatywnie oddziaływać na zdrowie osób, które nielegalnie przebywają na terenie posesji i dokonują tam zniszczeń. Dlatego okolica monitorowana jest przez patrole policji i straży miejskiej, a samorząd gminy Gogolin zamierza na swój koszt ustawić tablice informujące o zakazie wstępu. Trwają również czynności zmierzające do uporządkowania spraw związanych z tym terenem.

 

Fot. archiwum Urzędu Miejskiego w Gogolinie.