Jest umowa na dofinansowanie projektu mostu

W Gogolinie doszło do uroczystego podpisania umowy w sprawie dotacji celowej dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji „Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi”.

1 października w Centrum Przesiadkowym w Gogolinie, ten ważny dokument sygnowali Wojewoda Opolski Adrian Czubak i Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura, w obecności Wicewojewody Opolskiego Violetty Porowskiej, Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali, radnych Rady Miejskiej w Krapkowicach oraz Gogolinie, a także przedstawicieli władz gmin i powiatów, którzy poparli tę ważną dla całego regionu inwestycję.

Umowa_most_07.jpeg