Zachęcamy do udziału w badaniu

 

W związku z opracowaniem przez Gminę Gogolin „Diagnozy potrzeb zdrowotnych”, zwracamy się do mieszkańców gminy Gogolin o wypełnienie anonimowej ankiety. Ankieta jest przeznaczona dla wszystkich mieszkańców gminy, którzy ukończyli 18 rok życia.

Wszelkie zebrane informacje będą wykorzystywane wyłącznie do sporządzenia zbiorczych zestawień, a wypełnione przez Państwa ankiety nie będą publicznie udostępniane.

Zachęcamy Państwa do udziału w badaniu.

Wypełnione ankiety prosimy składać w terminie do 30 grudnia 2019 r. w jeden z następujących sposobów:

► u ankietera, który będzie osobiście docierał do mieszkańców gminy (osoby upoważnione przez Burmistrza Gogolina: p. Iwona Skowronek oraz p. Sonia Gabrielczyk),

► osobiście w Urzędzie Miejskim w Gogolinie (urna na parterze),

► za pośrednictwem sołtysa,

► bądź wypełniając i odsyłając ankietę na podany niżej link:

 

Link do ankiety

 

Państwa głos jest dla nas bardzo ważny a tym samym macie Państwo ogromny wpływ na wybór programów zdrowotnych realizowanych w Naszej Gminie.

Z góry dziękujemy za poświęcony czas na wypełnienie ankiety.