Annaland zaprasza na spotkanie informacyjne

Annaland, w imieniu operatora dla naszego obszaru tj.: Żywieckiej Fundacji Rozwoju – zaprasza na spotkanie informacyjne w dniu 26 września (czwartek) 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Gogolinie o godz. 11-tej.

W celach organizacyjnych prosimy o zgłaszanie chęci udziału telefonicznie 77 44 67 130 lub mailowo: . Osoba do kontaktu: Julia Feliniak

Regionalny Konkurs Grantowy (RKG) to konkurs dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową) z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców. Celem Regionalnego Konkursu Grantowego jest wsparcie projektów, które rozwijają u młodych ludzi umiejętności wykorzystania tego, co może im sprzyjać w nich samych i otaczającym środowisku, oraz umiejętności zjednywania sobie innych podczas pracy w grupie i realizacji wspólnych celów.

Maksymalna kwota dotacji to 8 500 zł (nie ma wymogu wkładu finansowego) na projekty trwające minimum 6 miesięcy, realizowane ze stałą grupą młodzieży w wieku 13-19 lat.
Zakończenie naboru wniosków - 7.10.2019 r. godzina 12 w południe!

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 18 listopada 2019 r. na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl

Szczegóły konkursu: http://bit.ly/konkursRKG

Złóż wniosek: http://bit.ly/złóżwniosek

Najczęściej zadawane pytania: http://bit.ly/faq_rkg2019