Koncert Noworoczny

W repertuarze niedzielnego Koncertu Noworocznego znalazły się największe przeboje muzyki poważnej i rozrywkowej.  Mieszkańcy i goście bawili się znakomicie - powoli żegnając karnawał

Doroczny koncert (10.02.) był również okazją do podsumowania i podziękowania za dobrą współpracę  i wsparcie działań władz samorządowych gminy Gogolin w minionym roku. Burmistrz Joachim Wojtala witając uczestników koncertu dziękował za życzliwość, efektywne współdziałanie i promowanie gminy. „Dla gminy Gogolin miniony rok był rokiem dobrym, ale bez waszego wsparcia nie byłoby sukcesów. Życzę, aby w roku bieżącym także nie zabrakło ludzkiej życzliwości, piękna i miłości”.

Na zaproszenie burmistrza w koncercie uczestniczyli liczni goście m. in. Poseł RP Ryszard Galla, przedstawiciele samorządu województwa opolskiego wraz z marszałkiem Józefem Sebestą i radnymi - Norbertem Raschem i Ryszardem Donitzą, prezes Andrzej Balcerek i  członkowie Zarządu Górażdże Cement SA, członkowie delegacji z Piska z starostą Oldřchem Rathouským, burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura i burmistrz Zdzieszowic Dieter Przewdzing, przedstawiciele powiatowej administracji zespolonej, osoby nagrodzone Medalem „Zasłużony dla Miasta Gogolina” i Nagrodą Honorową „Statuetką Karolinki”, duchowni, przedstawiciele środowisk medycznych, akademickich, sportowych i biznesowych, przedstawiciele świata kultury, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz lokalni liderzy. 

Część muzyczną Koncertu Noworocznego rozpoczął Przemysław Radziszewski – finalista konkursu Must be the music. Artysta poruszający się znakomicie w szerokim repertuarze zaśpiewał arie operowe, przeboje z lat sześćdziesiątych XX wieku oraz przeboje Eugeniusza Bodo i Jana Kiepury. Talent młodego wykonawcy zachwycił publiczność, która chętnie włączyła się w rytm brawurowo wykonanych utworów. Recital zakończył utwór z repertuaru Andrea Bocellego.

Gwiazdą wieczoru był Wojciech Gąsowski, który wystąpił w drugiej części koncertu. „Jest mi bardzo miło występować w tej pięknej hali. Jej patronowie - bracia Bernard i Zygfryd Blaut to moi koledzy…” – wspominał artysta, który rozpoczął występ dynamicznym rockandrollem. Nie mogło być inaczej, gdyż W. Gąssowski jest promotorem i znakomitym wykonawcą  utworów z czasów Elvisa Presleya; wiele z nich znalazło się w programie. Nie zabrakło również własnych utworów, z najsłynniejszym i powszechnie znanym przebojem „Zielone wzgórza nad Soliną” Koncert prowadził Roman Kurosz – dziennikarz Radia Piekary. Organizatorem koncertu był Urząd Miejski, Gminny Ośrodek Kultury i Zespół Rekreacyjno – Sportowy w Gogolinie.

 

 

Podziękowanie

Pragniemy serdecznie podziękować za wszelkie dobro i życzliwość, której doświadczyliśmy w minionym 2012 roku. Jednocześnie bardzo serdecznie pragniemy pogratulować sukcesów osiągniętych w dziedzinie nauki, kultury, sportu, zdrowia, biznesu i przedsiębiorczości. Wyrażamy słowa uznania i szacunku za piękną promocję gminy,  powiatu i województwa opolskiego.

Dziękujemy za owocny dialog, który od dawna uznawany jest za język macierzysty świata. Rok 2012 był dla naszej wspólnoty samorządowej rokiem dobrym. Na Nowy Rok 2013 życzymy zdrowia, pomyślności, odpowiedzialności w działaniu, szczypty ludzkiej życzliwości i Bożego błogosławieństwa.

Życzymy wszystkim, aby w Nowym Roku nikomu nie zabrakło też miłości i piękna!

Pragniemy jednocześnie podziękować sponsorom, którzy wsparli organizację tegorocznej Gali Samorządowej i Koncertu Noworocznego. Są to:

 • LHIOST OPOLWAP S.A. w Tarnowie Opolskim
 • EKO - PROBUD w Gogolinie
 • BANK SPÓŁDZIELCZY w Gogolinie
 • BANK SPÓLDZIELCZY w Krapkowicach
 • ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO DROBUD w Opolu
 • B+K POLSKA  Sp. z o.o. w Walcach
 • PHS  MAGNUM w Choruli
 • SAM – BUD – ROL Sp. z o. o. w Krapkowicach
 • DRUKARNIA SADY w Krapkowicach
 • AGRARIA CLAUDII Sp. z o. o. w Zakrzowie
 • TYGODNIK KRAPKOWICKI - patronat medialny

Szczególne podziękowania kierujemy do Fundacji Grupy Górażdże AKTYWNI w REGIONIE.

Podziękowania kierujemy także do dyrektora i pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie  oraz kierownika i pracowników Hali Sportowej im. B. i Z. Blautów w Gogolinie. Dziękujemy służbom porządkowym – strażakom z jednostek OSP Gogolin i OSP Odrowąż, Straży Miejskiej i Policji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie                            Burmistrz Gogolina

                 Franciszek Holeczek                                              Joachim Wojtala