Ćwiczenia Piast 19 zakończone

Od poniedziałku 09.09.2019 r. do czwartku 12.09.2019 r. gmina Gogolin brała udział w ćwiczeniu obronnym „Piast-19” prowadzonym przez wojewodę opolskiego. Ćwiczenie było połączone z kontrolą prowadzoną przez komisję wyznaczoną przez premiera Morawieckiego w zakresie możliwości realizacji zadań obronnych na terenie województwa opolskiego.

Gmina Gogolin kontrolowana była przez trzy kolejne dni. We wtorek w ramach ćwiczenia, zadaniem Gminy było praktyczne przyjęcie i zakwaterowanie grupy osób ewakuowanych z terenów zagrożonych działaniami wojennymi. W środę na określony sygnał uruchomiona została akcja kurierska w praktycznym wyjściem kurierów na określone trasy i rejony. W czwartek  natomiast osoby kontrolujące skupiły się na dokumentacji obronnej posiadanej przez Gminę, sposobie realizacji zadań obronnych, reklamowaniu osób od służby wojskowej i innych zagadnieniach obronnych.

W opinii osób kontrolujących Gmina Gogolin jest przygotowana do realizacji zadań obronnych na ocenę bardzo dobrą. Dziś w Urzędzie Miejskim w Gogolinie odbyło się spotkanie podsumowujące tygodniowe ćwiczenia. Podziękowania dla wszystkich zaangażowanych przekazali Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala oraz naczelnik GCR Tadeusz Byrski.