Murawy i trawy bogactwem bioróżnorodności Gminy Gogolin

Baner.jpeg

Gmina Gogolin realizuje projekt pn.: „Murawy i trawy bogactwem bioróżnorodności” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wartość przedsięwzięcia wynosi 2 653 400,00 PLN, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to 2 255 390 PLN, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Celem projektu jest zagospodarowanie poeksploatacyjnego wyrobiska wapienia w Gogolinie przy ul. Powstańców.

W ramach projektu na terenie wyrobiska, na powierzchni 1,70 ha,  powstanie Centrum Bioróżnorodności, w oparciu o cenne gatunki muraw kserotermicznych, będących przedmiotem ochrony w pobliskim obszarze Natura 2000 Kamień Śląski. Ponadto na dnie wyrobiska powstanie strefa dla rowerzystów i rolkarzy, na wyprofilowanych ścieżkach asfaltowych, połączona z ścieżką edukacyjną dla pieszych o łącznej długości 1,6 km. Widok całości terenu umożliwi zaprojektowany taras obserwacyjno-edukacyjny z miejscem wyznaczonym na paleniska, altany oraz ściankę informacyjną. Dojście do tarasu zostanie dostosowane odpowiednio dla osób niepełnosprawnych. Centrum Bioróżnorodności odwiedzać można będzie o każdej porze dnia, dzięki zastosowaniu lamp solarnych.

Opracowana zostanie ponadto koncepcja ochrony in-situ siedlisk muraw kserotermicznych oraz gatunków współistniejących w formie działań ochronnych i promocyjnych. Koncepcja przewiduje wykorzystanie istniejącego ukształtowania terenu wyrobiska pod aktywności sportowe człowieka, nie ingerując tym samym w jego ekosystem.

Projekt przewiduje także utworzenie dwóch łąk kwietnych w Gogolinie, przy ul. Sportowej i Rybackiej, wraz z założeniem pasieki dla owadów pożytecznych oraz liczne kampanie edukacyjne i warsztaty: zakładanie własnej łąki kwietnej, nauka koszenia ręcznego, zakładanie pasieki, zbieranie nasion roślin rodzimych.