Gminne Dożynki 2019

Tegoroczne Gminne Dożynki odbyły się w Kamieniu Śląskim – miejscowości, która nie tylko uznawana jest za „Szmaragd Opolszczyzny”, ale również już 30 września otrzyma prestiżowy certyfikat markowego produktu turystycznego.

W intencji rolników

Uroczystości dożynkowe w Kamieniu Śląskim rozpoczęła procesja z Sanktuarium Św. Jacka przez centrum wsi i wprowadzenie do kościoła pw. św. Jacka koron żniwnych z Kamienia Śląskiego i Kamionka. Mszy świętej w intencji rolników przewodniczył ksiądz arcybiskup Alfons Nossol, uczestniczyli w niej również ksiądz Arnold Nowak, ksiądz prałat Hubert Sklorz oraz ksiądz prałat Albert Glaeser. Obecni byli  przedstawiciele władz samorządowych gminy na czele z Burmistrzem Gogolina Joachimem Wojtalą i Przewodniczącym Rady Miejskiej w Gogolinie Piotrem Czokiem oraz liczni goście, w tym przedstawiciele miast partnerskich: Kysuckeho Noveho Mesta, Łodygowic i Jablunkova. Symboliczny bochen chleba złożyli w darze starostowie dożynkowi: Lidia Blaut i Waldemar Wloka. Uczestników mszy tradycyjnie obdarowano symbolicznymi bochenkami chleba.

 

 

Dozynki_msza_14.jpeg

W barwnym korowodzie

W godzinach popołudniowych pod Izbą Tradycji uformował się barwny korowód, który przemaszerował przez centrum miejscowości do przypałacowego parku, gdzie odbyły się oficjalne uroczystości. Korowód prowadziła Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Gogolina; uczestniczyli w nim także samorządowcy, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy oraz goście. Tradycyjnie, sołectwa, stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne przygotowały ciekawe i często humorystyczne wozy korowodowe, a także scenki rodzajowe. Uczestnicy korowodu wzięli też udział w konkursie na najciekawszy rower, a także w konkursie koron żniwnych, wozów korowodowych i w wystawie konkursowej płodów rolnych. Goście i mieszkańcy mogli też podziwiać przepięknie udekorowany Kamień Śląski.

Dziękowali za plony

Oficjalna część uroczystości odbyła się w parku przypałacowym w Kamieniu Śląskim. Dożynkowy bochen chleba przekazali na ręce Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali starostowie dożynkowi: Lidia Blaut i Waldemar Wloka. Okazałe i pięknie ozdobione chleby otrzymali również sołtysi oraz przewodniczący zarządów dzielnic, a symboliczny worek zboża: współpracujący z gminą Gogolin samorządowcy, przedstawiciele gminnych rad oraz włodarze miast i min partnerskich. Przy dźwiękach uroczystej pieśni „Boże z Twoich rąk żyjemy”, wykonanej przez Orkiestrę Dętą „Górażdże Cement” S.A., uroczyście rozpoczęto oficjalne obchody „Żniwnioka 2019”. Jak zawsze, uroczystościom towarzyszył ciekawy i bogaty program artystyczny. Gwiazdą wieczoru była słowacka grupa Balkansambel.  Świętowanie dorocznego „Żniwnioka” zakończyła wieczorna zabawa taneczna.

 

 

 

Wyniki konkursów dożynkowych – Gminne Dożynki 2019

1. Konkurs „Koron żniwnych”

W kategorii koron ziarnkowych

I miejsce - Odrowąż (nagroda 600 zł)

W kategorii koron kłosowych

I miejsce - Kamionek, Kamień Śląski, Zakrzów i Gogolin – Strzebniów (nagrody po 600 zł)

II miejsce - Obrowiec (nagroda 400 zł)

Wyróżnienie - Dąbrówka  (nagroda 250 zł)

W kategorii koron kłosowo-ziarnkowych

I miejsce - Gogolin – Karłubiec, Górażdże, Malnia i Chorula (nagrody po 600 zł)

 

 

2. Konkurs „Wozy korowodowe”

I miejsce - Zakrzów, Gogolin – Karłubiec i Kamionek (nagrody po 250 zł)

II miejsce - Kamień Śląski, Chorula i Dąbrówka (nagrody po 200 zł)

III miejsce – Obrowiec, Malnia, Gogolin – Strzebniów i Górażdże (nagrody po 150 zł)

3. Konkurs „Wystawa płodów”

I miejsce - Chorula, Kamień Śląski, Gogolin – Karłubiec, Gogolin – Strzebniów i Dąbrówka (nagrody po 200 zł)

II miejsce - Obrowiec, Kamionek i Górażdże (nagrody po 150 zł)

III miejsce - Malnia i Zakrzów (nagrody po 100 zł)

 

 

Wyróżnienie dla Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku – nagroda 300 zł.

Za duży wkład pracy, za zorganizowanie dożynek nagrodę specjalną w wysokości 1500 zł przyznano Sołectwu Kamień Śląski.

4. Konkurs „Rowerem w dożynkowym korowodzie”

I miejsce – Zakrzów (nagroda – „zielony bon” o wartości 1000 zł),

II miejsce –  ex aequo Klub Seniora w Gogolinie oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku (nagroda – „zielony bon” o wartości 800 zł),

III miejsce – dzielnica Gogolin – Karłubiec (nagroda – „zielony bon” o wartości 600 zł).

Wyróżnienia („zielony bon” o wartości 450 zł każdy) otrzymali natomiast: sołectwo Malnia, Publiczne Przedszkole nr 1 w Gogolinie, oddział przedszkolny w Górażdżach oraz Dom Spokojnej Starości „Święta Barbara” w Kamionku.

Dozynki_2019_01.jpeg

W ramach gogolińsko – jabłonkowskiego projektu transgranicznego „Euroregion ze smakiem”, w trakcie „Żniwnioka” czescy partnerzy zaprezentowali bogactwo swojej regionalnej kuchni. Licznie zgromadzenia goście mogli degustować m.in. wieprzowy gulasz z knedliczkami, polędwicę wołową z kopytkami oraz wołowskie ciasteczka z twarogiem.  Przygotowanych zostało tysiąc porcji, które rozeszły się w mgnieniu oka! Oczywiście, nie zabrakło też naszych śląskich specjałów, czyli świeżego chleba ze smalcem i kiszonymi ogórkiem, który czekał na każdym biesiadnym stole. Zakupić można było także świeży kołacz, a na dzieci tradycyjnie czekały stoiska z watą cukrową i innymi słodkimi przysmakami.

 

Organizatorami „Żniwnioka 2019” na terenie parku pałacowego był Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie i Urząd Miejski w Gogolinie, przy współpracy Zespołu Rekreacyjno – Sportowego w Gogolinie, Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin oraz Sołectw Gminy Gogolin.

 

Podziękowanie

W imieniu własnym oraz władz samorządowych Gminy Gogolin pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy włączyli się w organizację tegorocznego Gminnego Święta Plonów „Żniwniok 2019”.

Dziękuję sołectwu Kamień Śląski na czele z sołtysem Zbigniewem Kawą i radą sołecką, Stowarzyszeniu Przyjaciół Kamienia Śląskiego, DFK Kamień Śląski, Radzie Parafialnej oraz wszystkim mieszkańcom za udekorowanie swoich posesji oraz sołectwa.

Za sprawowanie mszy św. w intencji rolników i ich rodzin oraz za obecność i wszelką pomoc dziękuję również księdzu arcybiskupowi Alfonsowi Nossolowi, księdzu Arnoldowi Nowakowi, księdzu prałatowi Hubertowi Sklorz oraz księdzu prałatowi Albertowi Glaeser.

Szczególne podziękowania kieruję do starostów dożynkowych - Lidii Blaut oraz Waldemara Wloki.

Jestem bardzo wdzięczny mieszkańcom sołectw i dzielnic za przygotowanie pięknych koron żniwnych, wozów korowodowych, prezentacji płodów rolnych oraz za udział w konkursie „Rowerem w dożynkowym korowodzie”.

Z całego serca dziękuję wszystkim rolnikom, ogrodnikom, pszczelarzom, hodowcom i piekarzom, sołtysom, członkom rad sołeckich, przewodniczącym i członkom zarządów dzielnic oraz wszystkim, którzy brali czynny udział w Gminnym Święcie Plonów.

Bez sponsorów nasze święto nie miałoby tak atrakcyjnej oprawy, dziękuję:

► Fundacji Górażdże „Aktywni w Regionie”,

► firmie GNIOTPOL Trailers Sp. z o.o.,

► Bankowi Spółdzielczemu w Gogolinie.

Bardzo dziękuje wszystkim, którzy wsparli nas w organizacji spotkania podsumowującego dla osób zaangażowanych w sprawne i bezpieczne przeprowadzenie uroczystości dożynkowych, w szczególności dziękuję Państwu Krystynie i Siegmundowi Dransfeld oraz Państwu Anicie i Janowi Gorzelik.

 

Słowa wdzięczności kieruję również do pracowników:

► Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie na czele z dyrektorem Iwoną Cimek,

► Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie na czele z dyrektorem Ewą Wiora,

► Zespołu Rekreacyjno – Sportowego w Gogolinie na czele z dyrektorem Piotrem Giecewiczem,

► Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego w Gogolinie na czele z prezesem Grzegorzem Michałowskim,

► Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji oraz Wydziału Planowania Strategicznego
i Analiz Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

Dziękuję zespołowi Gminnego Centrum Kryzysowego, policji, strażakom oraz strażnikom ze Straży Miejskiej w Gogolinie.

 Dziękuję za objęcie patronatem medialnym Radiu Park, Radiu Doxa oraz Nowej Trybunie Opolskiej.

 

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala