Informacja Spółki KPW Gogolin

 

Informacja Spółki Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin o podjętych i planowanych działaniach w związku ze stwierdzeniem nieprzydatności wody do spożycia w Gogolinie i Malni

 1. Około 13 godziny w dniu 5 września 2019 Spółka KPW Gogolin uzyskała informację, że woda w wodociągu Gogolin może być niezdatna do picia z powodu zanieczyszczenia mikrobiologicznego.
 2. Spółka KPW Gogolin natychmiast podjęła działania polegające na podaniu zwiększonej dawki środka dezynfekcyjnego, podchlorynu sodu (NaOCl) do sieci wodociągowej Gogolin. Podwyższona dawka jest utrzymywana do chwili obecnej.
 3. Dodatkowo w celu polepszenia parametrów wody w sieci wodociągowej wykonano płukanie przy wykorzystaniu hydrantów:
  • ul. Strzelecka, Gogolin,
  • ul. Lompy, Gogolin,
  • ul. Plebiscytowa, Gogolin,
  • ul. Powstańców, Gogolin,
  • ul. Spacerowa, Gogolin,
  • ul. Leśna, Gogolin,
  • ul. Zielona, Gogolin,
  • ul. Bagienna, Gogolin,
  • ul. Kamienna, Gogolin,
  • ul. Fabryczna, Gogolin,
  • ul. Podgórna, Malnia,
  • ul. Kamienna, Malnia,
  • ul. Leśna i Nowa, Malnia,
  • ul. Powstańców, Malnia,
  • ul. Polna, Malnia,
  • ul. Odrzańska, Malnia,
 4. W dniu 6 września 2019 między godziną 13.00 – 14.00 dokonano poboru próbek wody z wodociągu Gogolin. Pobrano próbki z 4 punktów.
 5. Planowany termin uzyskania wyników badania mikrobiologicznego wody to godziny przedpołudniowe 8 września 2019 roku (niedziela).
 6. O wynikach prób mieszkańcy będą powiadomieni niezwłocznie.
 7. Na podstawie Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach NR 19/HK/2019, otrzymanej 6 września około godzinie 13, poinformowano odbiorców wody z wodociągu Gogolin o zakazie spożywania wody z sieci wodociągowej.
 8. Od godziny 15.30, w piątek 6 września, rozpoczęto rozwożenie wody zdatnej do spożycia 3 cysternami o pojemności: 8 000 litrów, 2 000 litrów, 1 000 litrów.
 9. Rozwożenie wody zdatnej do spożycia będzie się odbywało :
 • ► piątek do godziny 21.00,
 • ► sobota od godziny 8.00 do godziny 21.00,
 • ► i ew. w następnych dniach od godziny 8.00 do godziny 21.00 do odwołania.

Wszelkie informacje dostępne są pod nr tel. 774232049 do godz. 22.00

 

Prezes KPW Gogolin

Grzegorz Michałowski