Zaproszenie do konsultacji

Marszałek Województwa Opolskiego wszystkie Organizacje Pozarządowe do procesu konsultacji Projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2020 rok.

Konsultacje odbędą się w dniach 04 września 2018 r. do 01 października 2019 r.

Zgłaszanie uwag i wniosków do ww. Projektu Programu należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym -  w załączeniu przesyłam stosowną uchwałę wraz z załącznikami.

Informacje na temat konsultacji ww. dokumentu znajdują się również na stronie internetowej www.opolskie.pl, na platformie dla NGO ngo.opolskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 12 w Opolu.

PDFUchwała nr 1322.2019 z 02.09.2019 - konsultacje projektu Programu... na 2020.pdf

PDFzał. 1 do uch. 1322.2019 z 02.09.2019-proj Prog na 2020 r - do konsultacji.pdf

PDFzał. nr 2 do uch. 1322.2019 - Harmonogram.pdf

DOCzał. 3 do uch.1322.2019 z 02.09.2019 - formularz uwag.doc