Sprostowanie do artykułu Tygodnika Krapkowickiego

W nawiązaniu do artykułu "Transparentność gminy wezmą pod lupę", opublikowanego w numerze 33 "Tygodnika Krapkowickiego", samorząd gminy Gogolin zwrócił się z prośbą o publikację sprostowania. Sprostowanie nie zostało opublikowane, gdyż jak czytamy w piśmie otrzymanym od radcy prawnego reprezentującego redakcję, tekst "nie spełnia wymagań w zakresie objętości, wynikających z art. 31a ust. 6 w związku z art. 33 ust. 1 pkt 3 Prawa prasowego".

W związku z tym, poniżej publikujemy treść nadesłaną do redakcji "Tygodnika Krapkowickiego":

sprostowanie.jpeg

artykuł.jpeg