Nowe linie autobusowe z dofinansowaniem

Gmina Gogolin tworzy nową siatkę transportu publicznego. Radni na wniosek burmistrza Joachima Wojtali podjęli trzy uchwały, które umożliwiły samorządowi ubieganie się o dofinansowanie nowych linii komunikacyjnych oraz zawarcie umowy z przewoźnikiem.

W ubiegły czwartek (29.08) Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala wraz ze skarbnikiem Renatą Hasse podpisali umowę o dofinansowanie z Wicewojewodą Opolskim Violettą Porowską. Do końca 2019 roku na utrzymanie linii autobusowej samorząd Gminy Gogolin otrzyma 4 050 złotych. Pieniądze pochodzą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i pozwolą na uruchomienie z dniem 2 września dodatkowej linii komunikacyjnej na trasie Kamień Śląski – Krapkowice, przez Gogolin Centrum Przesiadkowe (2 x dziennie).

Dotychczas na terenie gminy Gogolin istniały jedynie komercyjne połączenia autobusowe, czyli takie realizowane przez prywatnych przewoźników. Samorząd nie dysponuje własnym taborem, a tym samym nie mógł kształtować zadań z zakresu transportu publicznego. Miał też niewielki wpływ na to, ile autobusów jeździ na terenie gminy Gogolin i jaki jest koszt takiego przejazdu. W związku z wieloma wnioskami od lokalnej społeczności, że połączeń jest za mało, samorząd gminy Gogolin zdecydował się na podjęcie współpracy z Powiatem Strzeleckim, który jest właścicielem PKS Strzelce Opolskie. Na mocy porozumienia, Gmina Gogolin stanie się operatorem transportu realizowanego w ramach PKS Strzelce Opolskie i będzie mogła sama zdecydować ile połączeń autobusowych uruchomić.

6 sierpnia na wniosek Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali radni podjęli uchwałę w sprawie współdziałania pomiędzy Gminą Gogolin, a Powiatem Strzeleckim. Wolę takiej współpracy wyraziła już wcześniej, bo 31 lipca – rada strzeleckiego powiatu. Podjęcie takich uchwał dało samorządowi zielone światło i pozwoliło na podjęcie kolejnych. Na dodatkowym posiedzeniu 12 sierpnia, podjęte zostały dwie kolejne uchwały, które są kontynuacją działań samorządu gminy w zakresie tworzenia nowej siatki transportu publicznego. Radni przyjęli przede wszystkim stawki, które będą obowiązywały przez najbliższy rok na połączenia niekomercyjne, czyli te realizowane przez przewoźnika PKS Strzelce Opolskie, a których operatorem będzie właśnie Gmina Gogolin. Uchwalone stawki są realne, zarówno dla mieszkańców, jak również dla gminy. – Musimy pamiętać, że koszty i dochody powinny się bilansować i pokrywać realne koszty. Jeśli faktyczne koszty przeważą nad dochodami, różnicę będzie musiał niestety pokryć samorząd gminy Gogolin. Takie same stawki uchwaliła również gmina Zdzieszowice, która podobnie jak my, nawiązała już porozumienie ze strzeleckim powiatem w tym zakresie – mówi wiceburmistrz Krzysztof Reinert.

Radni wyrazili też zgodę na zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich S.A., co pozwoli burmistrzowi Gogolina na podpisanie umowy w zakresie transportu publicznego. Umożliwi samorządowi gminy Gogolin także ubieganie się o dofinansowanie dla uruchomienia dodatkowych połączeń autobusowych na terenie gminy Gogolin. – Obecnie będziemy pracować nad ustaleniem najbardziej rozsądnych i potrzebnych połączeń autobusowych na terenie gminy Gogolin. Chcielibyśmy, aby każda wioska była dobrze skomunikowana, jednak sporo zależy od samych mieszkańców i faktycznego zapotrzebowania na daną linię autobusową. Tak jak wcześniej wspomniałem, będziemy ubiegać się także o dofinansowanie ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – dodaje wiceburmistrz. Nowe linie komunikacyjne zostały uruchomione z dniem 1 września tego roku. – Chcieliśmy zdążyć przed rozpoczęciem roku szkolnego, bo z nowych linii autobusowych korzystać będzie także młodzież szkolna, która na jednym bilecie miesięcznym będzie mogła poruszać się w obrębie całej gminy. Przewoźnik zapewnił nas również, że w ramach autobusów szkolnych, nad dziećmi sprawowana będzie opieka, wliczona w koszt przejazdu – tłumaczy wiceburmistrz.