U sołtysa wkrótce zapłacisz kartą

Sołtysi i przewodniczący zarządów dzielnic zostali wyposażeni przez samorząd gminy Gogolin w tablety, a już wkrótce także w terminale płatnicze. Był to jeden z ważniejszych tematów roboczego spotkania, zorganizowanego przez burmistrza Gogolina 26 sierpnia.

Podczas spotkania w gogolińskim magistracie, w którym uczestniczyli wszyscy sołtysi i przewodniczący zarządów dzielnic, burmistrz Joachim Wojtala, wiceburmistrz Krzysztof Reinert oraz naczelnik Gminnego Centrum Reagowania Tadeusz Byrski, omówione zostały także ostatnie szczegóły organizacji Gminnego Święta Plonów, czyli tegorocznego Żniwnioka, który odbędzie się już 8 września w Kamieniu Śląskim. Ponadto przedstawiciele samorządu wysłuchali wniosków sołtysów i przewodniczących, a naczelnik GCR przekazał informacje dotyczące spraw bieżących. Ustalono także, że w tegorocznym kulinarnym święcie w partnerskim Kysuckym Novym Meście, gminę Gogolin reprezentować będą połączone siły Dąbrówki i Zakrzowa. Natomiast na przełomie września i października zaplanowano wyjazd szkoleniowo – studyjny. Sołtysi i przewodniczący odebrali też tablety, a już wkrótce otrzymają także terminale płatnicze. Te pierwsze posłużą głównie do kontaktu z Biurem Rady gogolińskiego Urzędu Miejskiego oraz udziału w sesjach Rady Miejskiej w Gogolinie, natomiast dzięki terminalom, mieszkańcy wszystkich wiosek i dzielnic będą mogli bezgotówkowo opłacić podatek bezpośrednio u sołtysa/przewodniczącego dzielnicy.

soltysi 01.jpeg