Walne zebranie w OSP Gogolin

W dniu 25 stycznia br. siedzibie OSP Gogolin odbyło się doroczne zebranie sprawozdawcze. Strażacy jednogłośnie udzielili zarządowi absolutorium.

W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście w tym Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Sekretarz  Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego Związku OSP w Gogolinie Tadeusz Byrski oraz Komendant Gminny Jan Pałasz. Zebranie prowadził dh Lucjan Lubaszka. Sprawozdanie z działalności OSP za 2012 rok oraz plan działań w  2013 roku został przedstawiony w formie prezentacji multimedialnej. Najważniejszym wydarzeniem minionego roku były obchody 110. rocznicy powstania jednostki oraz nadanie jednostce sztandaru ufundowanego przez lokalną społeczność. Na podkreślenie zasługuje również fakt, iż jednostka wyjeżdżała 42 razy do różnego rodzaju zdarzeń mimo, że nie jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Sprawozdanie finansowe za 2012 r. przedstawił skarbnik dh Daniel Onyszczuk, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący dh Julian Kuklewski. Zarządowi udzielono jednogłośnie absolutorium.

Jeżeli chodzi o plany na rok bieżący, dh Lucjan Lubaszka zwrócił uwagę na konieczność prowadzenia pracy z młodzieżą w celu jej pozyskania do OSP. Sekretarz Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego omówił przedsięwzięcia które będą realizowane w najbliższym czasie, są to głównie działania związane z przeprowadzeniem badań lekarskich strażaków, ubezpieczeniem, sprawami dotyczącymi kierowców uprzywilejowanych i inne. W trakcie zebrania zostały również strażakom wręczone Odznaki „Za wysługę lat”. Burmistrz Joachim Wojtala dziękując strażakom zwrócił uwagę na wielkie zaangażowanie druhów w przygotowanie uroczystości związanych z obchodami 110 rocznicy powstania jednostki. Podziękował również za gotowość do działania na rzecz OSP oraz na rzecz  miasta.

walne_OSP_Gogolin_1.jpeg walne_OSP_Gogolin_2.jpeg walne_OSP_Gogolin_3.jpeg walne_OSP_Gogolin_4.jpeg