Izba Tradycji w Kamieniu Śląskim przeszła metamorfozę

Promocja projektu_UE.jpeg

 

"Izba Tradycji w Kamieniu Śląskim – wizytówką dorobku kulturowego na lokalnym szlaku turystycznym”

 

Izba Tradycji w Kamieniu Śląskim przeszła metamorfozę!

A to wszystko dzięki dofinansowaniu, jakie pozyskał Urząd Miejski w Gogolinie. Jest nie tylko estetyczniej, ale przede wszystkim bardziej nowocześnie.Wybrany obiekt w sołectwie - po zabezpieczeniu technicznym został zmodernizowany zgodnie z przewidzianym projektem, co podniosło znacząco walory estetyczne tego miejsca. Zostały zrealizowane postulaty mieszkańców w zakresie potrzeb społeczno - kulturalnych mieszkańców zmierzających do rozwoju turystyki. Zakres opracowania zadania obejmował prace modernizacyjne – ocieplenie zewnętrzne ścian, wymiana stolarki okienno – drzwiowej, wymiana instalacji elektrycznej, oświetleniowej i grzewczej oraz modernizacja pomieszczeń.

Oprócz remontu budynku byłego wiejskiego wodociągu, środki zostały przeznaczone na wyposażenie audiowizualne, dzięki któremu Izba Tradycji stanie się jeszcze bardziej przyjazna odwiedzającym ją turystom oraz szkolnej młodzieży. Instalacja multimedialna, w skład której wchodzi m.in. monitor dotykowy oraz odtwarzacz blu–ray, pozwoli na lepszą prezentację naszego dziedzictwa kulturowego, np. ciekawych materiałów filmowych, prezentujących rok obrzędowy na terenie gminy Gogolin. Powstałe miejsce będzie udostępniane bezpłatnie całej społeczności lokalnej i odwiedzającym gminę turystom.

 

CEL: Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru wiejskiego Krainy św. Anny, tworząc warunki i możliwości zachowania dziedzictwa kulturowego regionu poprzez modernizację Izby Tradycji w miejscowości Kamień Śląski.

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: ok. 145 000,00 zł brutto

MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA: 63,63% z netto – ok. 75 000,00 zł

T (12).jpeg

T (14).jpeg

T (15).jpeg

T (16).jpeg