Ponad 600 tysięcy na nowe inwestycje drogowe

Sporo nowych inwestycji i remontów będzie realizowanych na terenie gminy Gogolin. Podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (25.07) radni na wniosek Burmistrza Gogolina uchwalili zmiany do budżetu, w którym uwzględnili nowe zadania.

Przede wszystkim zwiększono budżet o kwotę 655 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg i odcinków ulic w Gogolinie, Zakrzowie i Kamieniu Śląskim. Aż o 270 000 zł zwiększono budżet na budowę punktu ładowania pojazdów elektrycznych w Kamieniu Śląskim. 32 500 zł przeznaczone zostanie na wykonanie toalet na parterze szkoły, z przystosowaniem ich do potrzeb dzieci z nowo otwartego oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas I – III w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Gogolinie. 100 000 złotych kosztować będzie natomiast przebudowa pomieszczeń sutereny budynku Urzędu Miejskiego w Gogolinie. Po 100 000 złotych przeznaczonych zostanie na termomodernizację dwóch lokali mieszkalnych, położonych przy ul. Krapkowickiej w Gogolinie. 20 000 złotych radni zabezpieczyli na dostosowanie pomieszczeń szkolnych na salę dodatkowego oddziału przedszkolnego w filii PSP nr 3 w Zakrzowie, a 2 645 zł na remont bramy wjazdowej w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Gogolinie. Za kwotę 35 000 zł zagospodarowany zostanie natomiast skwer przy ul. Wodnej i ul. Kopernika w Malni.

W związku z wnioskiem Zebrania Wiejskiego Sołectwa Obrowiec dokonano także zmian w Funduszu Sołeckim miejscowości na rok 2019 przeznaczając 3 tys. zł na montaż klimatyzacji w budynku OSP Obrowiec oraz prawie 5 tys. zł na zakup silnika do pontonu dla tej jednostki – dodatkowo to zadanie zostało wsparte środkami dotacji celowej Powiatu Krapkowickiego, także w wysokości 5 tys. zł.