Informacja Izby Rolniczej o nie przeprowadzaniu głosowania

 

Zawiadomienie w sprawie uznania zgłoszonych kandydatów za wybranych Członków Rad Powiatowych Izby Rolniczej w Opolu

Na podstawie § 14 ust. 3, w związku z ust. 1 i 2 Uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, w związku z tym, iż w gminach, gdzie zgłoszona liczba kandydatów jest równa liczbie mandatów wybieranych w danym okręgu wyborczym lub od niej mniejsza, Okręgowe Komisje Wyborcze podjęły Uchwały w sprawie uznania pozytywnie zweryfikowanych i zarejestrowanych kandydatów za wybranych Członków Rad Powiatowych Izby Rolniczej w Opolu i postanowiły o NIE PRZEPROWADZANIU GŁOSOWANIA w dniu 28 lipca 2019 r.

 

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 21 w Gogolinie stwierdziła, że w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 21 członkami Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu Powiatu Krapkowickiego z gminy Gogolin zostali:

Gorzellik Anita, lat 44, Zakrzów,

Gorzel Rafał, lat 34, Dąbrówka