Szkolenie przyszłych beneficjentów

W Urzędzie Miejskim w Gogolinie odbyło się szkolenie skierowane do przedstawicieli organizacji i instytucji zajmujących się sportem, rekreacją i turystyką na obszarze Krainy św. Anny. Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem.

Szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny przy współudziale Urzędu Miejskiego w Gogolinie miało na celu zaznajomienie potencjalnych beneficjentów z zasadami kolejnego naboru wniosków na realizację tzw. „małych projektów” w zakresie Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Prezes Stowarzyszenia Ewa Maria Piłat poinformowała o zbliżającym się terminie naboru (14-29 marca br.), zachęcając jednocześnie do jak najliczniejszego udziału stowarzyszeń działających na terenie Lokalnej Grupy Działania.

Kraina1.jpeg

Jednym z ważniejszych punktów szkolenia były prezentacje multimedialne dotyczące tzw. „dobrych praktyk” dotyczących  pięciu projektów zrealizowanych na terenie Krainy św. Anny. Przedstawiono następujące projekty: Gmina Strzelce Op. - „Włączenie Osieka i Kadłuba do sieci tras rowerowych”, „Rowerem przez gminę Strzelce Op.”, Rozszerzenie oferty rekreacyjno – sportowej boiska w Kadłubie”, Towarzystwo Sportowe Iron Man Gogolin – „ Na śląskiej krainie kreta Odra płynie”, Gmina Leśnica – „Poznaj Geopark Krajowy Góra św. Anny”, „Utworzenie punktu widokowego w Górze św. Anny”, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach – „Rodzinne rajdy rowerowe po Krainie św. Anny”, Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Krapkowice Sp. Z o.o. – „Razem możemy więcej – rozwój aktywności i poczucia tożsamości regionalnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych”.

Kraina 2.jpeg

Po dyskusji i wymianie doświadczeń, burmistrz Joachim Wojtala  poinformował uczestników o spotkaniu inaugurującym powstanie Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi do której przystąpiła również gmina Gogolin oraz o najbliższym spotkaniu członków Sieci w miejscowości Strumień. Zaprosił także zebranych do uczestnictwa w zbliżających się imprezach kulturalnych i projekcie Zielone Serce Gminy.

Ostatnim punktem szkolenia było wystąpienie Wiktorii Pawliczek – specjalisty ds. naborów i współpracy, która poinformowała o zmianach podstawowych kryteriów dotyczących możliwości pozyskania środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na działania „Małe Projekty”. W spotkaniu uczestniczyło 50 osób z obszaru Krainy św. Anny.