Robocze spotkanie Gminnej Rady Seniorów

Telefon życzliwości, Olimpiada Seniorów i trasa rekreacyjna przystosowana do osób starszych – to tylko z niektórych pomysłów, zgłoszonych przez członków Gminnej Rady Seniorów II kadencji. Pierwsze robocze spotkanie odbyło się 4 lipca.

Przebieg spotkania okazał się niezwykle owocny. Seniorzy zgłaszali swe pomysły i propozycje, które zostały na forum dyskutowane. Tak zrodziły się pomysły: uruchomienia „Telefonu życzliwości”, organizacji Olimpiady Seniorów, analizy barier architektonicznych w gminie Gogolin pod względem osób niepełnosprawnych, starszych oraz wyznaczenia tras rekreacyjno-turystycznych dla Seniorów, na których osoby zainteresowane mogą zbierać pieczątki. Zgłoszono także pomysł utworzenia wystawy zdjęć zrobionych przez Seniorów, które uchwycą piękno gminy Gogolin. W związku z tym, że członkowie Rady to grupa osób o różnym doświadczeniu życiowym i zawodowym, Burmistrz Gogolina zaproponował także utworzenie wewnętrznych komisji  działających przy Gminnej Radzie Seniorów, np. społeczno-kulturalna, profilaktyczno-zdrowotna, rekreacyjno-turystyczna oraz bezpieczeństwa z propozycją uczestnictwa w nich także Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie. O wpisaniu tych wszystkich pomysłów w projekt programu działania Rady na II kadencję zadecyduje drugie robocze spotkanie.

Zaplanowano, aby wypracowany program działania przyjąć na drugim Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów, we wrześniu br.

GRS.jpeg