Zagrożenie pożarowe w lasach

Statystyki są nieubłagane: większość pożarów lasów to efekt nieodpowiedzialnego zachowania ludzi.

Pamiętajmy!

W lasach i w odległości mniejszej niż 100 m od nich, nie wolno palić ognisk, ani używać otwartego ognia. Zabronione jest też wypalanie pozostałości roślinnych, np. traw czy gałęzi na polach przylegających do lasów i terenów zalesionych. Nie należy porzucać nieugaszonych zapałek lub niedopałków papierosów. Nie wolno też palić tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

 

Aktualne zagrożenie pożarowe w lasach w lasach można sprawdzić

https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy?t=0&ll=19.412949,52.001221&scale=4622324&map=6,0.7&layers=0,2,3,4,5,6,10,11,12,13,15,16,17,18&basemap=2&extwms=&hist=

 

Najczęstszymi przyczynami pożarów w lasach są:

  • ► palone w pobliżu lasu ogniska, 
  • ► niedopałki papierosów porzucone w lesie lub w pobliżu, 
  • ► nie dogaszone zapałki wyrzucane z przejeżdżających pojazdów, 
  • ► przerzuty ognia z palących się traw (w wyniku wypalania), 
  • ► iskry z pojazdów szynowych i innych, 
  • ► umyślne podpalenia.

Aby uniknąć pożarów w lasach apelujemy do wszystkich przebywających na tych terenach o przestrzegania podstawowych zasad:

W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest:

  • ► rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi,
  • ► wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
  • ► palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

Nie wchodźmy na uprawy leśne i do młodników o wysokości do 3 m.