OSP Górażdże działa już od 120 lat!

Strażacy ochotnicy z Górażdży w miniony weekend świętowali 120. rocznicę powołania do życia jednostki OSP. Było uroczyście i podniośle, a całość obchodów jubileuszu zwieńczono biesiadą w gronie przyjaciół z gminy Gogolin i miast partnerskich.

Z gratulacjami i życzeniami do strażaków z Górażdży przybyli m.in. przedstawiciele samorządu gminy Gogolin, strażackie władze wojewódzkie i powiatowe, delegacje zaprzyjaźnionych jednostek OSP z terenu gminy Gogolin oraz Freiwillige Feuerwehr Rodheim, Kysuckeho Noveho Mesta, OSP Zwierzyniec z Roztocza i OSP Łodygowice z Beskidu Żywieckiego, przedstawiciele służb mundurowych policji i straży miejskiej, przyjaciele jednostki, sponsorzy i darczyńcy oraz weterani i zasłużeni działacze pożarnictwa.

120_OSP_Gorazdze_mini.jpeg

Po mszy świętej z udziałem pocztów sztandarowych wszystkich jednostek OSP z gminy Gogolin, na czele z Miejską Młodzieżową Orkiestrą Dętą z Gogolina, strażacy wraz zaproszonymi gośćmi przemaszerowali na plac w centrum sołectwa, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości. Tam, za działalność na rzecz jednostki oraz wieloletnią służbę wyróżniono druhów medalami oraz listami gratulacyjnymi. Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa zostali odznaczeni druhowie: dh Marcin Witek, dh Grzegorz Kozłowski, dh Piotr Wojtalla. Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa został natomiast odznaczony dh Krzysztof Klama. Za bardzo duże zaangażowanie w działalność na rzecz OSP Górażdże, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Gogolinie dh Joachim Wojtala wyróżnił listami gratulacyjnymi siedmiu strażaków: Marka Wodkę, Andrzeja Witstoka, Marcina Witstoka, Monikę Wojtallę, Wandę Stasiukiewicz, Karinę Krasoń oraz Grzegorza Bystrzykowskiego. Ponadto za 50 – letnią służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala przekazał na ręce dh Zdzisława Zinczyna grawerton wraz z najserdeczniejszymi podziękowaniami za długoletnią pracę. Uchwałą Prezydium Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Gogolinie członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP Górażdże zostali wyróżnieni Brązową Odznaką MDP. Nie zabrakło też gratulacji i życzeń skierowanych do strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Górażdżach. Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala wraz z wiceburmistrzem Krzysztofem Reinertem oraz sekretarzem Bogusławem Leśkiewiczem przekazali na ręce prezesa dh Krzysztofa Klamy pamiątkową kamienną tablicę wraz z życzeniami dalszego rozwoju oraz bezpiecznej służby. Po zakończeniu części oficjalnej, na stadionie rozpoczęła się biesiada strażacka, a sobotnie świętowanie zakończyła zabawa taneczna. W niedzielne popołudnie mieszkańcy Górażdży bardzo licznie wzięli udział w Festynie Wiejskim zorganizowanym przez Sołtysa z Radą Sołecką oraz Stowarzyszenie „Skalna Wieś”.

 

 

Jednostka OSP w Górażdżach została powołana do życia w 1899 roku z inicjatywy mieszkańców ówczesnego obszaru dworskiego Górażdże, a wśród głównych założycieli i członków zarządu wymienia się panów Pietruschka, Konietzko i Kschewitza. Jednostka posiadała konną sikawkę wraz z osprzętem, a koni do zaprzęgu użyczali miejscowi rolnicy. W okresie międzywojennym wybudowano pierwszą remizę przy obecnej ulicy Wiejskiej i wymieniono sikawkę konną na bardziej wydajną. Do II wojny światowej jednostka funkcjonowała jako zabezpieczenie obszaru dworskiego i Śląskiej Fabryki Wapna w Górażdżach. Po nacjonalizacji Zakładów Wapienniczych w latach 50. jednostkę włączono w struktury Opolskich Zakładów Wapienniczych w Górażdżach, a w latach 1978 – 1980 do nowo powstałych Zakładów Cementowo – Wapienniczych „Górażdże” w Choruli, gdzie utworzona została jednostka zawodowa, a OSP Górażdże pełniło rolę drugiego oddziału ochotniczego tamtejszej jednostki zawodowej. Prywatyzacja Zakładów „Górażdże” spowodowała zmiany organizacyjne w strukturach straży zakładowych, skutkiem czego OSP Górażdże w roku 2003 została wyłączona ze struktur zakładowych i przeszła pod zarząd Gminy Gogolin. Obecnie jednostka OSP Górażdże posiada dwa wozy bojowe: ciężki samochód marki Jelcz oraz średni Mercedes ratowniczo – techniczny. W jednostce działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, drużyna kobieca oraz jednostka operacyjno – techniczna.