Barbara Herok Sołtysem Roku 2018

Sołtys wsi Malnia Barbara Herok została laureatką konkursu „Sołtys Roku 2018”! Nagroda została wręczona podczas konferencji „Jak uwolnić potencjał wsi?” 18 czerwca w Senacie RP w Warszawie. W tej podniosłej chwili, wyróżnionej towarzyszyli burmistrz Gogolina Joachim Wojtala oraz przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czok.

Mimo że funkcję sołtysa pełni niespełna 5 lat, bo od 4 lutego 2015 r. to zrobiła już wiele dobrego dla lokalnej społeczności. Barbara Herok w swojej rodzinnej miejscowości działała jeszcze przed objęciem tego stanowiska, m.in. jako nauczyciel, pracownik Świetlicy Młodzieżowej w Malni oraz lokalny lider odnowy wsi. Nagroda „Sołtys Roku 2018” została przyznana m.in. za wielkie serce i ogromną determinację, sukcesywne dążenie do poprawy jakości życia społeczności lokalnej, a także zaangażowanie w życie społeczne. Barbara Herok ma dar mobilizowania i integrowania lokalnej społeczności do wspólnych działań i pracy na rzecz wsi. To nie pierwsze wyróżnienie sołtys Malni. W 2015 roku Barbara Herok odebrała wyróżnienie w konkursie „Najaktywniejszy Lider Społeczności Wiejskiej”, organizowanym przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Sołtys Malni została doceniona za rozwijanie oświaty kulturalno – wychowawczej poprzez wolontariat i integrację społeczności wiejskiej, w szczególności ludzi młodych z seniorami. Ponadto doceniono systematyczne wdrażanie nowej idei organizacji zajęć w Klubie Aktywnych Seniorów „Pokolenie 60+” z terenów wiejskich, z miejscowości: Malnia, Chorula i Górażdże. Barbara Herok to człowiek „orkiestra”, cieszący się szacunkiem i wielką sympatią. Jako wieloletni nauczyciel, promotorka opolskiego folkloru i twórczyni ludowa wspiera działania mające na celu zachowanie i promowanie tradycji Ziemi Opolskiej, szczególnie Ziemi Gogolińskiej. Posiada znakomity kontakt z dziećmi, jako opiekunka Świetlicy Młodzieżowej w Malni, potrafi odkrywać i rozwijać artystyczne talenty. Dzięki zaangażowaniu Barbary Herok, w Malni powstało pierwsze w powiecie, dofinansowane z rządowego programu „Kobiety Gospodarne i Wyjątkowe” Koło Gospodyń Wiejskich. Jego prezesem została Marta Chodzińska, a wiceprezesem Barbara Herok. Nagrodzonej Barbarze Herok składamy serdeczne gratulacje i życzymy wielu sukcesów w przyszłości!