Informacja dot. używania środków zwalczania roślin

W związku z artykułem „Tyle chemii w naszym mieście, nie wiedziałeś tego jeszcze…”, jaki został opublikowany w wydaniu „Tygodnika Krapkowickiego” z dnia 4 czerwca 2019 r., uprzejmie informujemy, iż Urząd Miejski w Gogolinie udzielił już odpowiedzi na zadane przez Redakcję pytania.

Informacja kierownika Referatu Ochrony Środowiska została przesłana w poniedziałek 3 czerwca w godzinach porannych (wiadomość e-mail z godz. 9.53), czyli w czasie pracy redakcji, przed zamknięciem „składu” gazety. W celu rozwiania wszelkich obaw i wątpliwości naszych mieszkańców, poniżej publikujemy jej treść:

Wszelkie prace pielęgnacyjne z użyciem środków do zwalczania chwastów, na terenach publicznych gminy Gogolin, są wykonywane za pomocą dopuszczonych do stosowania preparatów. Zabiegi te są wykonywane przez przeszkolone osoby oraz zgodnie z instrukcjami stosowania tych środków. 

Środki chemiczne do zwalczania chwastów są stosowane jedynie wtedy gdy jest to niezbędne oraz stanowią uzupełnienie zabiegów mechanicznych w utrzymaniu terenów miejskich.

W odpowiedzi na obawy czytelnika, chciałbym poinformować, że sposób i warunki stosowania środków do zwalczania chwastów, zapewniają bezpieczeństwo użytkownikom terenów publicznych.

 

Waldemar Lis

Kierownik  Referatu Ochrony Środowiska

Urząd Miejski w Gogolinie

 

Jednocześnie informujemy, iż Urząd Miejski w Gogolinie pozostaje do dyspozycji mieszkańców, którzy mogą zwracać się z pytaniami i uwagami bezpośrednio do pracowników odpowiednich wydziałów i komórek organizacyjnych.