Nowe perspektywy

Zespół Szkół w Gogolinie pozyskał solidnego partnera w zakresie współpracy dydaktycznej. Podpisane porozumienie z Politechniką Opolską otwiera nowe horyzonty i  znacząco podnosi atrakcyjność szkoły.

Umowa parafowana przez prof. dr. hab. inż. Mariana Łukaniszyna, Dyrektora Zespołu Szkół w Gogolinie Violetę Zajączkowską i Burmistrza Gogolina Joachima Wojtalę została zawarta w dniu 13 stycznia br. w Opolu. Dotyczy „daleko idącej współpracy w zakresie kształcenia licealistów w obszarze nauk ścisłych”, szczególnie w dziedzinie automatyki, robotyki i informatyki. Współpraca będzie polegać m. in. na prowadzeniu przez pracowników naukowych politechniki wybranych zajęć, pomocy ze strony uczelni w zakresie planowania kariery zawodowej oraz zapewnienia przepływu informacji dotyczących nowości naukowo technicznych. Współpraca z Politechniką obejmuje również pomoc w zakresie podnoszenia kwalifikacji nauczycieli Zespołu Szkół.

umowa_2.jpeg

Profesor Łukaniszyn, pełniący funkcję Dziekana Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki zapoznał dyrektora ZS i burmistrza z planami związanymi z przeniesieniem wydziału do nowego kampusu, gdzie znajdzie swoje miejsce również Instytut Fizjoterapii współpracujący z gogolińskim Zespołem Szkół. Profesor przedstawił również możliwości kadrowe, proponowany zakres współpracy, zadeklarował także przygotowanie akcji informacyjnej dotyczącej kierunków kształcenia i materialnego wspierania studentów.

umowa_1.jpeg

Burmistrz J. Wojtala omówił natomiast zalety istniejącej w gminie bazy szkolnej i możliwości organizacji wspólnych obozów naukowych. Burmistrz oraz dyrektor V. Zajączkowska   wyrazili  zadowolenie z podjętej współpracy podkreślając przy tym, iż podpisane porozumienie otwiera nową kartę w historii szkoły. Istnieją obecnie realne przesłanki ku temu, aby uczniowie w Zespole Szkół  mogli nie tylko realizować swoje życiowe pasje, ale również kształcić się na wysokim poziomie, aby w przyszłości znaleźć atrakcyjne miejsce na rynku pracy.