Nie ma zagrożenia powodziowego!

Intensywne opady deszczu w ostatnich dniach, zwłaszcza w górnym odcinku rzeki Odry (zarówno na terenie Polski, jak i Czech) spowodowały znaczne podniesienie poziomu wody w rzece Odra. Jednakże aktualny poziom wody w Odrze nie stanowi zagrożenia powodziowego na terenie gminy Gogolin.

Na wodowskazie w Krapkowicach poziom wody wynosi obecnie 365 cm (24.05.2019 r., godz. 12.00), czyli nieznacznie przekroczony jest stan ostrzegawczy (340 cm). Należy mieć na uwadze, że stan wody w rzece, w związku z przechodzeniem fali powodziowej, będzie się jeszcze podnosił do dnia jutrzejszego, tj. 25.05.2019 r. do prognozowanej  wysokości ok. 450 – 480 cm. Stan alarmowy Odry w naszym rejonie (450 cm na wodowskazie w Krapkowicach) może być nieznacznie przekroczony. Taki poziom wody może spowodować jedynie pojedyncze lokalne podtopienia terenu, nie stanowiące zagrożenia dla osób i mienia.

Sytuacja na rzece Odrze już się stabilizuje, zwłaszcza w jej górnym odcinku. Poziom wody Odry na terenie Czech od godzin wieczornych dnia wczorajszego (23.05) systematycznie opada, nie jest prognozowany w najbliższych dniach w tym rejonie deszcz, temperatura powietrza, która również ma wpływ na poziom wody, będzie dosyć wysoka (w granicach 18 – 22 stopni w dzień). Również na wodowskazach na Odrze po stronie polskiej (wodowskazy w Chałupkach, na Olzie, która zasila Odrę oraz w Krzyżanowicach) woda systematycznie zaczyna opadać. W Raciborzu Miedoni, gdzie obecnie stan alarmowy jest przekroczony o 50 cm, woda już się wyrównuje i przestaje podnosić. Fala kulminacyjna dociera do Koźla, gdzie obecnie poziom wody ma tendencję wzrostową i wynosi 405 cm (stan ostrzegawczy 400 cm). Poziom ten jeszcze może się podnosić  do jutra. Fala kulminacyjna, która jest prognozowana w rejonie Gogolina w dniu jutrzejszym (25.05) nie powinna stanowić zagrożenia dla mienia i osób. Pracownicy Gminnego Centrum Reagowania na bieżąco monitorują sytuację i w razie ewentualnego zagrożenia, mieszkańcy będą na bieżąco informowani.

Zdjęcie archiwalne.