Komunikat dla mieszkańców

        W związku z intensywnymi opadami deszczu w górnym biegu rzeki Odry informujemy, że poziom wody w rzece w najbliższych dwóch dniach może podnieść się do stanu alarmowego. Taki poziom wody może spowodować lokalne podtopienia terenu, nie stanowiące zagrożenia dla osób i mienia. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez pracowników Gminnego Centrum Reagowania w Gogolinie.