Gospodarka odpadami - przewodnik dla mieszkańca

Co nam dadzą zmiany w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi !

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów od mieszkańców. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie Gmina. 

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mają sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska, bo wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem zbierania odpadów. Celem zmian jest również zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Śmieci to cenny surowiec i należy je ponownie wykorzystywać.

Pamiętaj o:

 1. Obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 31 marca 2013 r.
 2. Zadeklarowaniu sortowania odpadów, jeżeli odpady będą zbierane w sposób selektywny - stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wtedy niższa. Uważaj! Firma odbierająca odpady ma obowiązek powiadomić Gminę o przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów.
 3. Konieczności wypowiedzenia dotychczasowej indywidualnej umowy z firmą odbierającą od Ciebie odpady komunalne. Od lipca 2013 r. usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za opłatę zapewni Gmina.

Częstotliwość odbierania i rodzaje pojemników, które mogą być wykorzystywane do gromadzenia odpadów komunalnych po 1 lipca 2013 roku.

odpady_zab_jednorodz.jpeg

odpady_zab_wielorodz.jpeg

Terminy i sposoby wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi po 1 lipca 2013 roku

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwaną dalej opłatą, będzie należało uiszczać raz na kwartał w następujących terminach:

a) za I kwartał do 5 marca danego roku;

b) za II kwartał do 5 maja danego roku;

c) za III kwartał do 5 września danego roku;

d) za IV kwartał do 5 listopada danego roku.

Opłata będzie ponoszona za wszystkie osoby zamieszkujące daną nieruchomość za każdy miesiąc danego kwartału.

Będzie możliwość uiszczania opłaty w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

 

Metoda naliczania i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

a) 20,00 zł w przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

b) 11,20 zł w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

Warto śmiecić mniej!

Każdy z nas codziennie wyrzuca mnóstwo śmieci. Niesegregowane i niezagospodarowane muszą być wywożone na ciągle powiększające się składowiska odpadów. Wszyscy jesteśmy obciążani kosztami ich utrzymania. Przeciętny Polak „produkuje” 320 kg odpadów rocznie. Warto się zastanowić, jak postępować, żeby śmieci powstawało jak najmniej, dzięki czemu nasze otoczenie będzie ładniejsze, a my zaoszczędzimy na opłatach.

Co zatem możemy zrobić:

 • kupuj tyle, ile naprawdę potrzebujesz,
 • wybieraj produkty trwałe,
 • wybieraj produkty w dużych opakowaniach,
 • idziesz na zakupy? Weź torbę z domu – torba wielokrotnego użytku jest pojemna, wytrzymała i będzie służyć całe lata,
 • zamiast zwykłych, jednorazowych baterii stosuj akumulatorki, które można wielokrotnie ładować,
 • wybierz szklaną butelkę zwrotną zamiast butelki plastikowej,
 • unikaj produktów zapakowanych  w wiele warstw opakowań,
 • jeśli masz przydomowy ogródek, kompostuj odpady spożywcze, które stanowią nawet 31% wytwarzanych przez Ciebie odpadów. Posłużą do nawożenia Twojego ogrodu. Obecna technologia pozwala przechowywać kompost w sposób bezpieczny i nieuciążliwy,
 • zwracaj uwagę na daty przydatności do spożycia,
 • unikaj jednorazowych produktów np. plastikowych sztućców na grilla czy plastikowych tacek.

Palenie śmieci szkodzi!

Spalanie śmieci w domu szkodzi zdrowiu! Wielu ludzi postrzega spalanie śmieci w domowych piecach za tanią, łatwo osiągalną i niekłopotliwą metodę pozbywania się odpadów. Niestety oszczędność jest jedynie pozorna, ponieważ może okazać się, że zaoszczędzone pieniądze przeznaczą wkrótce na kosztowne leczenie. Paląc śmieci w domu trujemy Siebie i Swoich Najbliższych!

Co się dzieje, gdy śmieć się pali! Narażamy swój dom na niebezpieczeństwo. W trakcie spalania odpadów – butelek PET, plastikowych i foliowych opakowań, zużytej odzieży, fragmentów mebli zawierających trujące lakiery czy elementów gumowych, do atmosfery uwalniane są toksyczne związki. Zwiększa się emisja pyłów i węglowodorów aromatycznych, tlenków azotu i siarki. Toksyny uwalniane z dymem do powietrza dostają się do dróg oddechowych, opadają na glebę zanieczyszczając warzywa w przydomowych ogródkach, dostają się do wód gruntowych. Ich obecność notuje się także w mleku i jajach! Substancje te, nawet w niewielkich ilościach mają negatywne działanie. Przypisuje się im wywoływanie alergii, chorób układu oddechowego, nowotworów i porażeń.

Pamiętaj! Szczególnie wrażliwe na działanie toksyn są dzieci. Pomyśl o nich, zanim znowu wrzucisz śmieci do pieca lub ogniska.

Segregacja się opłaca!

Segregując śmieci znacząco przyczyniasz się do ochrony środowiska. Dzięki segregacji możliwe jest odzyskanie ogromnej ilości surowców i pieniędzy.

Produkt staje się odpadem wtedy, kiedy przestaje być nam użyteczny. Należy go wówczas wyrzucić w odpowiednie miejsce, aby nie stanowił dla nas żadnego zagrożenia, dając mu jednocześnie drugie życie, tj. szansę na to, że odpad znów stanie się użyteczny. Segregując odpady przyczyniasz się do ochrony środowiska i zaoszczędzisz. Nowe przepisy gwarantują, że opłata za odpady posegregowane będzie niższa.

Produkt staje się odpadem wtedy, kiedy przestaje być nam użyteczny. Należy go wówczas wyrzucić w odpowiednie miejsce, aby nie stanowił dla nas żadnego zagrożenia, dając mu jednocześnie drugie życie, tj. szansę na to, że odpad znów stanie się użyteczny. Segregując odpady przyczyniasz się do ochrony środowiska i zaoszczędzisz. Nowe przepisy gwarantują, że opłata za odpady posegregowane będzie niższa. Segregacja to czysty zysk.

Jak segregować?

tabelki.jpeg