Szkolenie dotyczące Sieci Najciekawszych Wsi

Rozpoczął się ostatni, kluczowy etap certyfikacji miejscowości, w ramach Sieci Najciekawszych Wsi. Spotkanie szkoleniowe dotyczące kwestii z tym związanych odbyło się 13 maja w Wieprzu (województwo małopolskie, powiat wadowicki). 

Z ramienia samorządu gminy Gogolin w warsztatach uczestniczyli Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, inspektor Monika Buk oraz naczelnik Robert Smiatek. Eksperci Ryszard Wilczyński oraz prof. Sylwia Staszewska omówili stopień zaawansowania prac nad certyfikacją poszczególnych miejscowości. Do tego procesu zakwalifikowało się 13 wsi z całej Polski z województw pomorskiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego, opolskiego, małopolskiego i śląskiego. W tym gronie znalazł się też Kamień Śląski, który ma bardzo duże szanse spełnić kryteria zawarte w Księdze Marki Sieci Najciekawszych Wsi i tym samym uzyskać certyfikat markowego produktu turystycznego. Przypomnijmy, że wsie pretendujące do uczestnictwa w Sieci Najciekawszych Wsi muszą posiadać odpowiednie walory. Wartość danej miejscowości podnoszą zabytki i zachowana dawna zabudowa zagrodowa; ważne są także, np. typy zieleni oraz powiązania wnętrz wsi z otaczającym krajobrazem. W czasie pierwszego dnia odbyło się także posiedzenie zarządu Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi, a także panel, podczas którego włodarze trzech gmin, realizując myśl przewodnią stowarzyszenia PSORW „Uczymy się od siebie nawzajem”, zaprezentowali dobre praktyki w zakresie polityki senioralnej, projektów edukacyjnych oraz odnowy wsi. Wójt Gminy Wieprz Małgorzata Chrapek przedstawiła prezentację pn. „Polityka senioralna na terenie gminy Wieprz”. O projektach edukacyjnych w ramach Lokalnego Centrum Popularyzacji nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi, w ramach tzw. „Małego Kopernika” opowiedział Burmistrz Krobi Łukasz Kubiak. Natomiast Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski przedstawił założenia projektu pn. „Doświadczenia, które łączą – wymiana wiedzy pomiędzy partnerami KSOW”, realizowanego przez gminę Dzierżoniów wraz z partnerami: gminą Kłodzko, gminą Międzylesie i Gospodarstwem Gościnnym „Jesionówka”.

Na zaproszenie Wójta Gminy Wieprz Małgorzaty Chrapek, drugiego dnia (14 maja) przedstawiciele samorządów uczestniczyli w wizycie studyjnej, podczas której mogli zapoznać  się m.in. z systemem oświaty, wybranymi przedsiębiorstwami przetwórstwa rolno – spożywczego oraz projektami realizowanymi przez tamtejszy samorząd.

Kolejne spotkanie w ramach Polskiej Sieci odnowy i Rozwoju Wsi odbędzie się 30 września w Istebnej.

Fot. Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi.