Z partnerską wizytą w gminie Gogolin

Zwiedzanie atrakcji turystycznych, poznanie bogatych tradycji Górnego Śląska, a także rozmowy o dalszej współpracy na różnych płaszczyznach – to tylko niektóre z punktów wizyty studyjnej niemal stuosobowej delegacji z gminy Drzewica w gminie Gogolin.

Członkinie i członkowie tamtejszych dwunastu Kół Gospodyń Wiejskich, na czele z burmistrzem Drzewicy Januszem Reszelewskim, przewodniczącą Rady Miejskiej w Drzewicy Dorotą Wiktorowicz oraz przewodniczącą Miejsko – Gminnego Zarządu KGW Renatą Kałużną, odwiedzili gminę Gogolin w dniach 26 – 27.04. Wizyty studyjne to nie tylko forma podziękowania za społeczną pracę, ale również szansa na rozwinięcie współpracy lokalnej, możliwość poznania ofert innych samorządów i dobrych praktyk, wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów. To też okazja do zaprezentowania bogatych tradycji oraz potencjału gospodarczo – społecznego. Goście z gminy Drzewica, pod przewodnictwem wiceburmistrza Krzysztofa Reinerta, zapoznali się m.in. z jedną z największych inwestycji ostatnich lat, czyli z Centrum Przesiadkowym w Gogolinie. Zwiedzili też dwupoziomowy kościół w Malni i kopalnię Górażdże, zobaczyli tereny objęte statusem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także budowę obwodnicy Malni i Choruli. Goście byli żywo zainteresowani głównie informacjami na temat imponującego rozwoju gospodarczego gminy Gogolin i pozyskiwania inwestorów. Nie zabrakło też pamiątkowego zdjęcia pod pomnikiem Karolinki i Karlika. Śląską gwarę i piękne tradycje muzyczne zaprezentowały natomiast dzieci z Publicznego Przedszkola nr 3 w Gogolinie, a podczas wieczornej kolacji integracyjnej – Zespół Folklorystyczny z Kamienia Śląskiego. W Kamieniu Śląskim delegacja zwiedziła natomiast m.in. Pałac Odrowążów, Sebastianeum Silesiacum wraz z kaplicą św. Sebastiana, a po długim dniu, najbardziej odważni skorzystali również z dobrodziejstw ogrodów Kneippa, czyli basenów do zimnej kąpieli stóp.

Gmina Drzewica_net.jpeg