Akcja Zielony Rekord Polski

Dobry pomysł i jeszcze lepsze wykonanie. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Gogolinie piątkowe popołudnie 26 kwietnia spędzili na sadzeniu roślin i sprzątaniu okolic swojego miejsca pracy, ulicy Krapkowickiej i Sportowej.

A to wszystko w ramach ogólnopolskiej akcji „Zielony Rekord Polski” Fundacji Dotlenieni, do której dołączył też Gogolin.  – Już kilkanaście tysięcy osób w całym kraju przystąpiło do tego przedsięwzięcia, i my jako mieszkańcy Gogolina i gminy również chcemy, aby nasze otoczenie było bardziej przyjazne, zdrowe i zielone – mówi główna pomysłodawczyni tej lokalnej inicjatywy Anna Piosek z Referatu Ochrony Środowiska. Wzdłuż ulicy Sportowej posadzono 550 sztuk sadzonek. Z kolei w ramach akcji „Sprzątanie świata” pracownicy gogolińskiego magistratu zapełnili blisko 20 worków na odpady i posegregowali zebrane śmieci.
Najważniejsze, że wszystkim sprawiło to dużo radości, a Gogolin stał się zieleńszy – podsumował akcję burmistrz Joachim Wojtala.