Przebudują drogi w Choruli

Miał być remont ul. Cementowej, będzie przebudowa całego skrzyżowania z ul. Kościelną! W Choruli samorząd gminy Gogolin planuje rozpoczęcie wartej 155 tysięcy złotych inwestycji, która obejmie m.in. zmianę organizacji ruchu.

Początkowo zarezerwowane w budżecie gminy środki finansowe miały zostać przeznaczone na remont odcinka ul. Cementowej, która w trakcie budowy obwodnicy Malni i Choruli została mocno wyeksploatowana. Jednak samorząd gminy Gogolin, widząc potrzebę wykonania całościowej przebudowy skrzyżowania, zwrócił się do Powiatu Krapkowickiego o umożliwienie wejścia także na teren drogi powiatowej – ulicy Kościelnej. W związku z wyrażeniem zgody przez Starostę Krapkowickiego, skrzyżowanie zostanie całkowicie przebudowane. Zadanie obejmie m.in. remont nawierzchni, budowę ścieżki pieszo – rowerowej oraz zmianę organizacji ruchu – dotychczasowa droga podporządkowana – ulica Cementowa w związku z dojazdem do ronda na obwodnicy zmieni status na drogę główną, a ul. Kościelna na podporządkowaną. Tym samym poprawi się bezpieczeństwo w tym rejonie sołectwa. Natomiast po zakończeniu prowadzonej przez Województwo Opolskie inwestycji polegającej na budowie obwodnicy Malni i Choruli, samorząd gminy Gogolin zwróci się do Powiatu Krapkowickiego o przejęcie drogi powiatowej – ul. Kościelnej i po wyrażeniu zgody stanie się jej właścicielem.

Skrzyżowanie w Choruli.png